223-0072/01 – Rehabilitation of Structures (SS)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits3
Subject guarantorIng. Jana Daňková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Daňková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAN159 Ing. Jana Daňková, Ph.D.
MUR069 Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Combined Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti si teoreticky osvojí zásady a kritéria pro navrhování a hodnocení sanačních technologií. Praktická část výuky je zaměřena na získání znalostí a dovedností při řešení konkrétních zadání pro různé typy stavebních konstrukcí a objektů.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Other activities

Summary

Předmět navazuje na předmět Technologie sanací, který je akreditován pro bakalářský stupeň studia. Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vhodné aplikace sanačních technologií ve stavebních objektech a konstrukcích. Studenti si teoreticky osvojí zásady a kritéria pro navrhování a hodnocení sanačních technologií. Praktická část výuky je zaměřena na získání znalostí a dovedností při řešení konkrétních zadání pro různé typy stavebních konstrukcí a objektů.

Compulsory literature:

REINPRECHT, Ladislav. Ochrana dřeva. 1. vyd. Zvolen: Tu Zvolen, 2008, 449 s. ISBN 978-80-228-1863-6. DROCHYTKA, Rostislav a kol. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí III. 3. Vyd.: Brno: SSBK, 2013, 265s. ISBN 978-80-260-2210-7. WITZANY, J. a kol. Poruchy, degradace a rekonstrukce. Praha: ČVUT, 2010, 458s. ISBN 978-80-01-04488-9.

Recommended literature:

MODENA, Claudio et al. Structural Analysis of Historical Constructions Volume 1. Leiden (NE): A.A. Ballema, 2005, p. 707. ISBN 04-1536-379-9. DOUGLAS, James a W RANSOM. Understanding building failures. 3rd ed. New York: Taylor, 2007, xviii, 326 s. ISBN 978-0-415-37082-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

At least 70% attendance at the exercises. Absence, up to a maximum of 30%, must be excused and the apology must be accepted by the teacher (the teacher decides to recognize the reason for the excuse). Requirements can be specified and supplemented by the teacher at the beginning of the semester. Tasks assigned on the exercises must be hand in within the dates set by the teacher.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky. Legislativa a normalizace. Životní cyklus staveb. Úloha údržby a sanace v managementu spolehlivosti staveb a konstrukcí. 2. Vady a poruchy staveb a konstrukcí. Degradační procesy a jejich hodnocení. 3. Zásady návrhu sanačního zásahu. Příprava a realizace procesu sanace. 4-6. Sanace funkčních částí staveb – objekty pozemního stavitelství. 7. Sanace funkčních částí staveb – stavby dopravní a stavby technické infrastruktury. 8. Sanace funkčních částí staveb – stavby technické infrastruktury. 9. Sanace funkčních částí staveb – stavební objekty v průmyslu a energetice. 10. Sanace funkčních částí staveb – stavební objekty v průmyslu a energetice. 11. Zásady organizace staveniště, BOZP, stroje a zařízení při realizaci sanačních zásahů. 12. Metody hodnocení realizovaných sanačních opatření. 13-14. Exkurze jednodenní.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  16
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (N3607) Civil Engineering (3607T021) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N3607) Civil Engineering (3607T021) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N3607) Civil Engineering (3607T021) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N3607) Civil Engineering (3607T021) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N3607) Civil Engineering (3607T021) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner