223-0072/02 – Sanace staveb (SS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN159 doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
MUR069 Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
REZ155 Ing. Petr Rezek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si teoreticky osvojí zásady a kritéria pro navrhování a hodnocení sanačních technologií. Praktická část výuky je zaměřena na získání znalostí a dovedností při řešení konkrétních zadání pro různé typy stavebních konstrukcí a objektů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět navazuje na předmět Technologie sanací, který je akreditován pro bakalářský stupeň studia. Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vhodné aplikace sanačních technologií ve stavebních objektech a konstrukcích. Studenti si teoreticky osvojí zásady a kritéria pro navrhování a hodnocení sanačních technologií. Praktická část výuky je zaměřena na získání znalostí a dovedností při řešení konkrétních zadání pro různé typy stavebních konstrukcí a objektů.

Povinná literatura:

REINPRECHT, Ladislav. Ochrana dřeva. 1. vyd. Zvolen: Tu Zvolen, 2008, 449 s. ISBN 978-80-228-1863-6. DROCHYTKA, Rostislav a kol. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí III. 3. Vyd.: Brno: SSBK, 2013, 265s. ISBN 978-80-260-2210-7. WITZANY, J. a kol. Poruchy, degradace a rekonstrukce. Praha: ČVUT, 2010, 458s. ISBN 978-80-01-04488-9.

Doporučená literatura:

MODENA, Claudio et al. Structural Analysis of Historical Constructions Volume 1. Leiden (NE): A.A. Ballema, 2005, p. 707. ISBN 04-1536-379-9. DOUGLAS, James a W RANSOM. Understanding building failures. 3rd ed. New York: Taylor, 2007, xviii, 326 s. ISBN 978-0-415-37082-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky. Legislativa a normalizace. Životní cyklus staveb. Úloha údržby a sanace v managementu spolehlivosti staveb a konstrukcí. 2. Vady a poruchy staveb a konstrukcí. Degradační procesy a jejich hodnocení. 3. Zásady návrhu sanačního zásahu. Příprava a realizace procesu sanace. 4-6. Sanace funkčních částí staveb – objekty pozemního stavitelství. 7. Sanace funkčních částí staveb – stavby dopravní a stavby technické infrastruktury. 8. Sanace funkčních částí staveb – stavby technické infrastruktury. 9. Sanace funkčních částí staveb – stavební objekty v průmyslu a energetice. 10. Sanace funkčních částí staveb – stavební objekty v průmyslu a energetice. 11. Zásady organizace staveniště, BOZP, stroje a zařízení při realizaci sanačních zásahů. 12. Metody hodnocení realizovaných sanačních opatření. 13-14. Exkurze jednodenní.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.