223-0073/01 – Special constructions with impact on ecology (SSDE)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VOJ09 doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět je zaměřen na environmentální problematiku. Předmět Speciální stavby s dopadem na ekologii seznamuje studenty s některými typy staveb, které mají sami o sobě, nebo jejich existence či neexistence, velký vliv na životní prostředí. Studenti získají v rámci výuky předmětu znalosti v oblasti problematiky: - problematika starých ekologických zátěţí. Realizace investic směřující k redukci zatíţení, nebo k jeho izolaci vůči okolí má zejména v průmyslových regionech významný vliv. - problematika čistíren odpadních vod. Kdy různé způsoby a postupy čištění se liší jak svou účinností, tak svými dopady na životní prostředí. - problematika věnována haldám a jejich specifikům. Předmět se zabývá jak otázkou způsobu rekultivace, tak problematikou termických procesů probíhajících v haldách. Studenti získají praktické dovednosti v oblasti řešení návrhu těchto staveb.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Other activities

Summary

Předmět je zaměřen na environmentální problematiku. Předmět Speciální stavby s dopadem na ekologii seznamuje studenty s některými typy staveb, které mají sami o sobě, nebo jejich existence či neexistence, velký vliv na životní prostředí.

Compulsory literature:

[1] Ecological network analysis: network construction. Ecological Modelling,Volume 208, Issue 1, 24 October 2007, Pages 49-55. [2] Brian D. Fath, Ursula M. Scharler, Robert E. Ulanowicz and Bruce Hannon.The ecological modernisation of SMEs in the UK’s construction industry Geoforum, Volume 38, Issue 1, January 2007, Pages 114-126. Andrea Revell. [3] Droste, R.L.:Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment, Wiley, New York 1997. [4] Brownfields Handbook – cross-disciplinary education tool focused on the issue of brownfields regeneration – http://fast10.vsb.cz/bribast [5] Martinec, P. and comp.: Termination of underground coal mining and its impact on the environment, ANGRAM s.r.o.

Recommended literature:

[1] Ecological network analysis: network construction. Ecological Modelling,Volume 208, Issue 1, 24 October 2007, Pages 49-55. [2] Brian D. Fath, Ursula M. Scharler, Robert E. Ulanowicz and Bruce Hannon.The ecological modernisation of SMEs in the UK’s construction industry Geoforum, Volume 38, Issue 1, January 2007, Pages 114-126. Andrea Revell. [3] Droste, R.L.:Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment, Wiley, New York 1997. [4] Brownfields Handbook – cross-disciplinary education tool focused on the issue of brownfields regeneration – http://fast10.vsb.cz/bribast [5] Martinec, P. and comp.: Termination of underground coal mining and its impact on the environment, ANGRAM s.r.o.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

At least 70% attendance at the exercises. Absence, up to a maximum of 30%, must be excused and the apology must be accepted by the teacher (the teacher decides to recognize the reason for the excuse). Requirements can be specified and supplemented by the teacher at the beginning of the semester. Tasks assigned on the exercises must be hand in within the dates set by the teacher.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Obecné principy udržitelnosti v rámci environmentálního pilíře 2. Problémy krajiny zatížené lidskou činností – identifikace staveb investic, které s tímto problémem souvisí 3. Problematika znečištění půdy, postup realizace a dopady jednotlivých typů investic souvisejících se sanací půdy 4. Problematika znečištění půdy, postup realizace a dopady jednotlivých typů investic souvisejících se sanací podzemních vod – důraz na problém zdrojů pitné vody 5. Hodnocení zdravotních rizik spojených se znečištěním půdy 6. Specifika krajiny ovlivněné podzemní těžbou – způsoby rekultivace 7. Specifika krajiny ovlivněné povrchovou těžbou – způsoby rekultivace 8. Problematika termických procesů v hlušinových odvalech 9. Čistění odpadních vod – městské čistírny 10. Čistění odpadních vod – kořenové čistírny, stabilizační rybníky a další technologie 11. Úprava pitné vody 12. Nakládání s odpady I 13. Nakládání s odpady II 14. Rezerva

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 2015/2016 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit  
        Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2018/2019 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2018/2019 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2017/2018 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2017/2018 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2016/2017 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2016/2017 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2015/2016 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2015/2016 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner