223-0073/01 – Speciální stavby s dopadem na ekologii (SSDE)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ09 doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na environmentální problematiku. Předmět Speciální stavby s dopadem na ekologii seznamuje studenty s některými typy staveb, které mají sami o sobě, nebo jejich existence či neexistence, velký vliv na životní prostředí. Studenti získají v rámci výuky předmětu znalosti v oblasti problematiky: - problematika starých ekologických zátěţí. Realizace investic směřující k redukci zatíţení, nebo k jeho izolaci vůči okolí má zejména v průmyslových regionech významný vliv. - problematika čistíren odpadních vod. Kdy různé způsoby a postupy čištění se liší jak svou účinností, tak svými dopady na životní prostředí. - problematika věnována haldám a jejich specifikům. Předmět se zabývá jak otázkou způsobu rekultivace, tak problematikou termických procesů probíhajících v haldách. Studenti získají praktické dovednosti v oblasti řešení návrhu těchto staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na environmentální problematiku. Předmět Speciální stavby s dopadem na ekologii seznamuje studenty s některými typy staveb, které mají sami o sobě, nebo jejich existence či neexistence, velký vliv na životní prostředí.

Povinná literatura:

Herle,J.,Bareš,P.: Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění, SNTL Praha 1990. Chudoba,J.,Dohányos,M.,Wanner,J.: Biologické čištění odpadních vod, SNTL Praha 1991. Herčík,M.,Lapčík,V.: Ochrana ţivotního prostředí, skriptum VŠB 1993. Kubal,M.,Burkhard J., Březina,,M.:Dekontaminační technologie, WWW učební texty, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 2002. Legislativa ČR příslušného zaměření v platném znění. Droste, R.L.:Theroy and Practice of Water and Wastewater Treatment, Wiley, New York 1997. Brownfields Handbook – cross-disciplinary education tool focused on the issue of brownfields regeneration – http://fast10.vsb.cz/bribast Martinec, P a kol. Vliv ukončení hlubinné těžby na životní prostředí, Nakladatelství ANGRAM s.r.o. 2006 Dirner, V. a kol. : Ochrana životního prostředí : základy, plánování, technologie,ekonomika, právo a management, publikace MŽP ČR a VŠB-TU Ostrava, 1997.333 s. ISBN 80-7078-490-3.

Doporučená literatura:

[1] Ecological network analysis: network construction. Ecological Modelling,Volume 208, Issue 1, 24 October 2007, Pages 49-55. [2] Brian D. Fath, Ursula M. Scharler, Robert E. Ulanowicz and Bruce Hannon.The ecological modernisation of SMEs in the UK’s construction industry Geoforum, Volume 38, Issue 1, January 2007, Pages 114-126. Andrea Revell. [3] Droste, R.L.:Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment, Wiley, New York 1997. [4] Brownfields Handbook – cross-disciplinary education tool focused on the issue of brownfields regeneration – http://fast10.vsb.cz/bribast [5] Martinec, P. and comp.: Termination of underground coal mining and its impact on the environment, ANGRAM s.r.o.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecné principy udržitelnosti v rámci environmentálního pilíře 2. Problémy krajiny zatížené lidskou činností – identifikace staveb investic, které s tímto problémem souvisí 3. Problematika znečištění půdy, postup realizace a dopady jednotlivých typů investic souvisejících se sanací půdy 4. Problematika znečištění půdy, postup realizace a dopady jednotlivých typů investic souvisejících se sanací podzemních vod – důraz na problém zdrojů pitné vody 5. Hodnocení zdravotních rizik spojených se znečištěním půdy 6. Specifika krajiny ovlivněné podzemní těžbou – způsoby rekultivace 7. Specifika krajiny ovlivněné povrchovou těžbou – způsoby rekultivace 8. Problematika termických procesů v hlušinových odvalech 9. Čistění odpadních vod – městské čistírny 10. Čistění odpadních vod – kořenové čistírny, stabilizační rybníky a další technologie 11. Úprava pitné vody 12. Nakládání s odpady I 13. Nakládání s odpady II 14. Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku