223-0076/02 – Technologie získávání stavebních surovin (TZS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN159 doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci výuky předmětu jsou studenti seznámeni s problematikou získávání surovin pro výrobu stavebních hmot a dílců. Poznají základy problematiky provozu lomů a úpraven stavebních surovin pro výrobu kameniva, cihlářských surovin, apod.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Studenti se naučí identifikovat suroviny a procesy jejich získávání pro výrobu různých staviv. V jednotlivých přednáškách budou analyzovány suroviny pro výrobu pojiv, stavební keramiky, stavebního kamene, izolačních materiálů, materiálů na bázi přírodních obnovitelných surovin, atd. Část výuky bude zaměřena na problematiku zpracování odpadů.

Povinná literatura:

http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/index.html KRYL, V. a VAVRUŠKA, O., Základy lomařství. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2001, 74s. ISBN 80-248-0048-9

Doporučená literatura:

DALLMEYER, Robert D.; FRANKE, Wolfgang; WEBER, Klaus (ed.). Pre-Permian geology of central and eastern Europe. Springer Science & Business Media, 2013.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod 2. Druhy a rozdělení surovin pro výrobu staviv. Surovinové zdroje ČR, legislativa. 3. Základy petrografie. Těžba nerostů. 4. Zadání semestrální práce. Výuka v terénu. 5. Vlastnosti hornin. 6. -8. Dobývání skalních hornin. 9.-11. Dobývání nesoudržných surovin. 12. Těžba cihlářských surovin. 13. Zápočtový test. Odevzdání semestrálních prací. 14. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.