223-0077/01 – Chemie a stavební hmoty (CHSH)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAM0015 Ing. Markéta Bambuchová
BIL0077 doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
BRA0065 Ing. Adéla Brázdová, Ph.D.
BUJ020 Ing. David Bujdoš
DAN159 doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
KHE0007 Ing. Filip Khestl, Ph.D.
MEC051 Ing. Pavel Mec
PES0039 Ing. Michal Pešata
PRO0121 Ing. Lukáš Procházka, Ph.D.
VAS0149 Ing. Miroslav Vašina
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základními vlastnostmi stavebních materiálů, jejich složením, strukturou a rovněž s jejich fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Současně se seznámí s pojivy stavebních materiálů a základy nejběžnějších stavebních konstrukčních materiálů jako je například beton nebo keramika.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět patří mezi stavební základ studia na FAST VŠB-TU Ostrava. Posluchači se seznámí se základními vlastnostmi stavebních materiálů, jejich složením, strukturou a rovněž s jejich základními fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Součástí bude rovněž seznámení se s pojivy stavebních materiálů a základními pojmy z oblasti nejběžnějších stavebních silikátových konstrukčních materiálů, zejména z oblasti betonu či keramiky.

Povinná literatura:

Aitcin, P.-C.: Vysokohodnotný beton, ČKAIT, 2005 Collepardi, M.: Moderní beton, ČKAIT 2009 Rovnaníková, P., Rovnaník, P.: Stavební chemie, FAST VUT v Brně, 2014 Kosmatka, S. H. and Wilson, M. L. Design and Control of Concrete Mixtures, 16th edition. 2016. Portland Cement Association. ISBN 978-0893122775. 520 p.

Doporučená literatura:

Chemie ve stavebnictví, SNTL/ALFA Praha 1983

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky budou ověřeny písemnou i ústní formou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Je požadována minimálně 70% účast. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována. Požadavky budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou získání zápočtu je odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základy chemie (prvky, sloučeniny, vazby, pH,...), fáze a fázové přeměny, chemie vody, historie pojiv, vápno, sádra a sádrová pojiva, hydraulické vápno, cement, speciální cementy, alkalicky aktivované materiály, základy technologie betonu, složky betonu, přísady a příměsi, jednoduchý návrh betonu, smrštění betonu, trvanlivost betonu, lehké betony.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní