223-0078/02 – Stavební hmoty (SH)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAM0015 Ing. Markéta Bambuchová
BIL0077 doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
PRO0121 Ing. Lukáš Procházka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podat studentovi komplexní přehled o vlastnostech, způsobu výroby, zpracování a využití těchto materiálů ve stavebnictví. Student získá znalosti a dovednosti v oblasti hodnocení fyzikálních a mechanických vlastností významných skupin stavebních materiálů, v oblasti navrhování složení a výroby stavebních materiálů a volby vhodných materiálů pro použití ve stavební konstrukci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět Stavební hmoty přímo navazuje na předmět Chemie a stavební hmoty. V rámci přednášek i cvičení se zaměřuje na prohloubení získaných znalostí a praktického využití základních silikátových stavebních materiálech, jako jsou betony, keramika či skla. Rovněž se zaměřuje na další běžné a významné materiály, jako jsou dřevo, kovy či polymery. Pozornost je věnována také vybraným významným skupinám stavebních materiálů jako jsou izolační materiály, lehké stavební hmoty, žárovzdorné materiály,kompozitní materiály, nátěrové systémy, využití druhotných surovin či nanotechnologií ve stavebnictví.

Povinná literatura:

SVOBODA, Luboš. kolektiv. Stavební hmoty, 3. vydání 2013. ISBN 978-80-260-4972-2. PYTLÍK, P., SOKOLÁŘ, R.: Stavební keramika, technologie, vlastnosti a využití. CERM, s.r.o., Brno, 2002, 285 s. M. ILLSTON and P. L. J. DOMONE, Construction materials – their nature and behaviour, edited by J., Spon Press, 2007

Doporučená literatura:

DUGGAL, S.K. Building materials. NY(USA): Taylor and Francis, 2007. ISBN 90 54107642. BERGE, Bjorn. The ecology of building materials. Routledge, 2009. SPIEGEL, Ross; MEADOWS, Dru. Green building materials: a guide to product selection and specification. John Wiley & Sons, 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky jsou ověřovány písemnou i ústní formou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Je požadována minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována. Požadavky budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou získání zápočtu je odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Základní mechanické vlastnosti stavebních materiálů. Pevnost, modul pružnosti, trvanlivostní a technologické vlastnosti. • Stavební kámen. Kamenivo pro stavební účely. (bez geologie, struktur, druhy, vlastnosti a použití, stavební zkušebnictví, kritéria) • Maltoviny. • Keramika (opak. Cihelný střep, ale dál vše ostatní) a žáruvzdorné materiály. • Kovy železné a neželezné. • Sklo. • Polymery a asfalty. • Izolace I. - Hydroizolační materiály. • Izolace II. – Tepelné a zvukové izolace. • Dřevo a materiály na bázi dřeva • Kompozity a nanokompozity. • Odpady. • Nátěry. • Lepidla a tmely.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení s absencí max. 30%, splnění zadaných úkolů, absolvování zkoušky

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství CIN K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.