223-0079/01 – Diagnostika staveb (DoS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětuIng. Tereza Majstríková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tereza Majstríková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA0065 Ing. Adéla Brázdová, Ph.D.
BUJ020 Ing. David Bujdoš
DAN159 doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
MUR069 Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
PES0039 Ing. Michal Pešata
SUC14 doc. Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
VOJ09 doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci problematiky stavebně technických průzkumů se studenti seznámí s teoretickými principy a praktickým provedením nejpoužívanějších diagnostických metod, jak destruktivních, tak i nedestruktivních.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Problematika diagnostiky staveb zahrnuje různé druhy průzkumů a vyšetřování, jejichž cílem je pochopení stavu objektů i území. Tyto informace jsou následně používány za klíčové pro případné návrhy využití objektů, ať již ve formě konstrukcí nebo i celých areálů. V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí s různými druhy průzkumů staveb i území, zejména pak s průzkumem stavebně technickým, ale i s geotechnickým průzkumem, stavebně historickým průzkumem, průzkumem před demolicí, archeologickým průzkumem apod. V rámci problematiky stavebně technických průzkumů se studenti seznámí s teoretickými principy a praktickým provedením nejpoužívanějších diagnostických metod, jak destruktivních, tak i nedestruktivních. V rámci problematiky stavebně technických průzkumů se studenti seznámí s teoretickými principy a praktickým provedením nejpoužívanějších diagnostických metod, jak destruktivních, tak i nedestruktivních.

Povinná literatura:

CZICHOS, H.: Handbook of Technical Diagnostics, Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. ISBN 978-3-642-25849-7. MENCL, V.: Stavebně technické průzkumy, Praha: ČKAIT, 2012. ISBN: 978-80-87438-27-5. WITZANY, J., et al.: PDR – Poruchy, degradace a rekonstrukce, Praha: ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-04488-9. ČSN EN 1990: Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (2015) ČSN ISO 13822: Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí (2014)

Doporučená literatura:

EMMONS, P.H., DROCHYTKA, R., JEŘÁBEK, Z.: Sanace a údržba betonu v ilustracích, Brno: CERM, 1999. ISBN 80-7204-106-1. KAŠIČKA, F.: Stavebně historický průzkum, Praha: ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02498-9. KLOIBER, M., DRDÁCKÝ, M.: Diagnostika dřevěných konstrukcí, Praha: ČKAIT, 2015. ISBN 978-80-87438-64-0. KOPEC, B. et al.: Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí, Bno: CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-591-4. SCHMID, P. et al.: Základy Zkušebnictví, Brno: CERM, 2004. ISBN: 80-214-2584-9. VAŠEK, M.: Havárie, poruchy a rekonstrukce dřevěné a ocelové konstrukce, Praha: GRADA, 2011. ISBN 978-80-247-3526-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky jsou ověřovány písemnou i ústní formou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Je požadována minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována. Požadavky budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou získání zápočtu je odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky, průzkumy staveb a území. 2. Stavebně technický průzkum – zásady a metodika provádění. 3. Typické vady a poruchy stavebních materiálů a konstrukcí – příčiny vzniku a projevy. 4. Degradace stavebních konstrukcí – fyzikální, chemická a biologická. 5. Předběžný průzkum – prohlídka a zaměření konstrukcí, kvalitativní vyhodnocení kritických míst. 6. Diagnostická měření in situ vs. laboratorní měření, odběry vzorků. 7. Podrobný průzkum kritických míst – měření trhlin a deformací. 8. Podrobný průzkum kritických míst – hodnocení vlhkosti konstrukcí. 9. Podrobný průzkum – hodnocení fyzikálních, mechanických a trvanlivostních parametrů materiálů. 10. Diagnostika betonových a železobetonových konstrukcí, příklady z praxe. 11. Diagnostika zděných konstrukcí, příklady z praxe. 12. Diagnostika dřevěných konstrukcí, příklady z praxe. 13. Diagnostika ocelových konstrukcí, příklady z praxe. 14. Vyhodnocení stavebně technického průzkumu.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní