223-0079/02 – Diagnostics of Structures (DoS)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits5
Subject guarantorIng. Tereza Majstríková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Tereza Majstríková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageEnglish
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRA0065 Ing. Adéla Brázdová, Ph.D.
BUJ020 Ing. David Bujdoš
DAN159 doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
MUR069 Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
PES0039 Ing. Michal Pešata
SUC14 doc. Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
VOJ09 doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

In the field of technical building investigations, students will learn the theoretical principles and practical implementation of the most used diagnostic methods, both destructive and non-destructive.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Problematika diagnostiky staveb zahrnuje různé druhy průzkumů a vyšetřování, jejichž cílem je pochopení stavu objektů i území. Tyto informace jsou následně používány za klíčové pro případné návrhy využití objektů, ať již ve formě konstrukcí nebo i celých areálů. V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí s různými druhy průzkumů staveb i území, zejména pak s průzkumem stavebně technickým, ale i s geotechnickým průzkumem, stavebně historickým průzkumem, průzkumem před demolicí, archeologickým průzkumem apod. V rámci problematiky stavebně technických průzkumů se studenti seznámí s teoretickými principy a praktickým provedením nejpoužívanějších diagnostických metod, jak destruktivních, tak i nedestruktivních. V rámci problematiky stavebně technických průzkumů se studenti seznámí s teoretickými principy a praktickým provedením nejpoužívanějších diagnostických metod, jak destruktivních, tak i nedestruktivních.

Compulsory literature:

CZICHOS, H.: Handbook of Technical Diagnostics, Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. ISBN 978-3-642-25849-7. EN 1990: Eurocode: Basis of structural design (2010) ISO 13822: Bases for design of structures - Assessment of existing structures (2010)

Recommended literature:

EMMONS, P. H.: Concrete Repair and Maintenance Illustrated, Kingston: R. S. Means Company, Inc., 1994. ISBN 0-87629-286-4. HELLIER, CH. J.: Handbook of Nondestructive Evaluation, USA: McGraw-Hill Professional Publishing, 2012. ISBN 978-0-07-177714-8. REINPRECHT, L.: Wood deterioration, protection, and maintenance, Chichester: Wiley Blackwell, 2016. ISBN 978-1-119-10653-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

The study results are verified both in written and oral form.

E-learning

Other requirements

The minimum attendance rate required is 70% or above. Absence of up to 30% must be excused and the apology must be accepted by the teacher. Requirements will be specified by the teacher at the beginning of the semester. Submission of assignments within the deadlines set by the teacher is required for credit obtaining.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky, průzkumy staveb a území. 2. Stavebně technický průzkum – zásady a metodika provádění. 3. Typické vady a poruchy stavebních materiálů a konstrukcí – příčiny vzniku a projevy. 4. Degradace stavebních konstrukcí – fyzikální, chemická a biologická. 5. Předběžný průzkum – prohlídka a zaměření konstrukcí, kvalitativní vyhodnocení kritických míst. 6. Diagnostická měření in situ vs. laboratorní měření, odběry vzorků. 7. Podrobný průzkum kritických míst – měření trhlin a deformací. 8. Podrobný průzkum kritických míst – hodnocení vlhkosti konstrukcí. 9. Podrobný průzkum – hodnocení fyzikálních, mechanických a trvanlivostních parametrů materiálů. 10. Diagnostika betonových a železobetonových konstrukcí, příklady z praxe. 11. Diagnostika zděných konstrukcí, příklady z praxe. 12. Diagnostika dřevěných konstrukcí, příklady z praxe. 13. Diagnostika ocelových konstrukcí, příklady z praxe. 14. Vyhodnocení stavebně technického průzkumu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  16 3
Mandatory attendence participation: Obligatory participation in exercises with the absence of max. 30%, completion of assigned tasks, passing the exam

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Completion of assigned tasks, passing the exam

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (B0732A260002) Civil Engineering K English Ostrava 4 Compulsory study plan
2024/2025 (B0732A260002) Civil Engineering P English Ostrava 4 Compulsory study plan
2023/2024 (B0732A260002) Civil Engineering K English Ostrava 4 Compulsory study plan
2023/2024 (B0732A260002) Civil Engineering P English Ostrava 4 Compulsory study plan
2022/2023 (B0732A260002) Civil Engineering P English Ostrava 4 Compulsory study plan
2022/2023 (B0732A260002) Civil Engineering K English Ostrava 4 Compulsory study plan
2021/2022 (B0732A260002) Civil Engineering P English Ostrava 4 Compulsory study plan
2021/2022 (B0732A260002) Civil Engineering K English Ostrava 4 Compulsory study plan
2020/2021 (B0732A260002) Civil Engineering P English Ostrava 4 Compulsory study plan
2020/2021 (B0732A260002) Civil Engineering K English Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B0732A260002) Civil Engineering P English Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B0732A260002) Civil Engineering K English Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.