223-0081/02 – Mikrostruktura stavebních látek (MBM)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL0077 doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají poznatky z oblasti chemie stavebních látek, vazeb mezi atomy, struktury silikátů, které se odrážejí v mikrostruktuře stavebních látek. Pozornost je zaměřena na mikrostrukturu betonu, sádrových pojiv, alkalicky aktivovaných betonů. Taktéž jsou probrány základy teorie porušení materiálů a lomové mechaniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Chemie (fáze a jejich rozhraní, meziatomové vazby, Gibbsovo pravidlo...), struktura silikátů, kovy, mikrostruktura materiálů na bázi portlandského cementu, mikrostruktura rozhraní, mikrostruktura keramiky, mikrostruktura materiálů na bázi vápna a sádry. Lom materiálů, křehký a kvazikřehký lom, Griffithovo a irwinovo kriterium porušení, únava materiálů.

Povinná literatura:

Vojtěch, D.: Materiály a jejich mezní stavy, VŠCHT Praha, ISBN 978-80-7080-741-5 Kurdowski, W.: Chemistry of cement and Concrete, Springer, 2016 Journals: Cement and Concrete Research, Materials and Structures, Cement and Concrete Composites Proceedings: Non-Traditional cement and Concrete 2005, 2008, 2011, 2014, 2017

Doporučená literatura:

Brandštětr, J., Šauman, Z.: Teorie struktury stavebních látek, SNTL 1982 Provis, J.L.: van Deventer, J.S.J.: Alkali Activated Materials, Springer, ISBN 978-94-007-7671-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Konkrétní požadavky pro úspěšné splnění předmětu jsou každoročně aktualizovány garantem předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Chemie (fáze a jejich rozhraní, meziatomové vazby, Gibbsovo pravidlo...), struktura silikátů, kovy, mikrostruktura materiálů na bázi portlandského cementu, mikrostruktura rozhraní, mikrostruktura keramiky, mikrostruktura materiálů na bázi vápna a sádry. Lom materiálů, křehký a kvazikřehký lom, Griffithovo a irwinovo kriterium porušení, únava materiálů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.