223-0096/01 – Teorie struktury stavebních látek (TBMM)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL0077 doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
MEC051 Ing. Pavel Mec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi tohoto předmětu jsou seznámeni se základy fyzikální chemie stavebních látek, se základy mikrostruktury, zejména stavebních hmot na bázi pojiv, ale i keramiky. Probrány jsou i základy teorie porušení materiálů z hlediska mikrostruktury.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Absolventi tohoto předmětu jsou seznámeni se základy fyzikální chemie stavebních látek, se základy mikrostruktury, zejména stavebních hmot na bázi pojiv, ale i keramiky. Probrány jsou i základy teorie porušení materiálů z hlediska mikrostruktury. - základní pojmy, rozdělení - vybrané kapitoly z chemie a fyzikální chemie - fázové přeměny a fázové diagramy, ternární diagramy - chemie vody a její důsledky pro stavební látky a jejich mikrostrukturu - kovové stavebních látky - silikáty, jejich struktura - mikrostruktura pojiv a kompozitů na jejich bázi (cement, sádra, vápno) - mezní stavy materiálů, lomová mechanika z hlediska mikrostruktury, únava - jílové minerály a jejich struktura, ztekucování jílů - stavební keramika a její mikrostruktura (zpevňovací procesy,...) - metody studia mikrostruktury (RDA, DTA, elektronová mikroskopie, ...)

Povinná literatura:

Šatava, V.: Úvod do fyzikální chemie silikátů, SNTL Praha 1985 Henning, O., Lach, V.: Chemie ve stavebnictví, SNTL/ALFA 1983 Kurdowski, W.: Chemistry of cement and concrete, Springer, 2015 Aitcin, P.-C. Binders for Durable and Sustainable Concrete, Taylor and Francis, London, UK 500 p. (2008) Aitcin, P.-C., Flatt, R.J. Science and Technology of Concrete Admixtures, Woodheas Publishing, Elsevier, London UK, 613 p. (2016)

Doporučená literatura:

Brandštetr, J., Šauman, Z.: Teorie struktury stavebních látek, VUT v Brně 1985 Journals: Cement and Concrete research, Cement-Wapno-Beton,... MEHTA, P. Kumar a Paulo J. M. MONTEIRO. Concrete: microstructure, properties, and materials. Fourth edition. New York: McGraw-Hill Education, [2014]. ISBN 978-0071797870. CALLISTER, William D. a David G. RETHWISCH. Materials science and engineering: an introduction. 8th ed. Hoboken, NJ: John Wiley, c2010. ISBN 978-0470419977.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky jsou ověřovány písemnou i ústní formou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Je požadována minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována. Požadavky budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou získání zápočtu je odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- základní pojmy, rozdělení - vybrané kapitoly z chemie a fyzikální chemie - fázové přeměny a fázové diagramy, ternární diagramy - chemie vody a její důsledky pro stavební látky a jejich mikrostrukturu - kovové stavebních látky - silikáty, jejich struktura - mikrostruktura pojiv a kompozitů na jejich bázi (cement, sádra, vápno) - mezní stavy materiálů, lomová mechanika z hlediska mikrostruktury, únava - jílové minerály a jejich struktura, ztekucování jílů - stavební keramika a její mikrostruktura (zpevňovací procesy,...) - metody studia mikrostruktury (RDA, DTA, elektronová mikroskopie, ...)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení s absencí max. 30%, splnění zadaných úkolů, absolvování zkoušky

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění zadaných úkolů, absolvování zkoušky

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.