223-0097/01 – Posuzování vlivu staveb na ŽP (EIA)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jana Boháčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOH101 doc. Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
BRA0065 Ing. Adéla Brázdová, Ph.D.
KHE0007 Ing. Filip Khestl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto předmětu je jednak seznámit studenty s obecnými postupy procesu EIA, (včetně historických souvislostí vzniku tohoto hodnocení), ale také zaměřit se na legislativu České republiky ve vazbě na toto posouzení. Součástí předmětu je i některá nadřazená legislativa a prováděcí metodické předpisy. V rámci předmětu studenti zvládnou některé screeningové nástroje, seznámí se s metodami hodnocení významnosti vlivu – impaktu. Ovládnou rozdíl mezi velikosti a významnosti impaktu. Nedílnou část tvoří seznámení s mitigačními - zmírňujícími prostředky. Nedílnou součásti předmětu je i proces SEA.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Posuzování vlivu staveb na životní prostředí je multidisciplinání obor, kde stavební inženýři bývají většinou v roli oznamovatelů, nebo s nimi blízce spolupracují. Cílem tohoto předmětu je jednak seznámit studenty s obecnými postupy procesu EIA, (včetně historických souvislostí vzniku tohoto hodnocení), ale také zaměřit se na legislativu České republiky ve vazbě na toto posouzení. Součástí předmětu je i některá nadřazená legislativa a prováděcí metodické předpisy. V rámci předmětu studenti zvládnou některé screeningové nástroje, seznámí se s metodami hodnocení významnosti vlivu – impaktu. Ovládnou rozdíl mezi velikosti a významnosti impaktu. Nedílnou část tvoří seznámení s mitigačními - zmírňujícími prostředky. Nedílnou součásti předmětu je i proces SEA.

Povinná literatura:

Josef Říha: Životní prostředí 60: vliv investic na životní prostředí - proces EIA. ČVUT 2000. ISBN 80-01-02131-9. EIA proceshttp://ucebnice-eia.zf.mendelu.cz/nastroje-eia-a-sea. Morris P.: Methods of Environmental impact assessment. LAPČÍK, V. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí - 1. vyd.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011 - 217 s.: il. ISBN 978-80-248-2440-6.

Doporučená literatura:

Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby : technické podmínky : schváleno MD-OPK čj.-505/06-120-RS/2 ze dne 7.9.2006 s účinností od 1. října 2006, ev. č. TP 181 / Wood, CH.Environmental Impact Assessment: A Comparative Review, Pearson Education, 2003 ISBN 058236969X,

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky budou ověřeny písemnou i ústní formou

E-learning

Další požadavky na studenta

Je požadována minimálně 70% účast. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována. Požadavky budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou získání zápočtu je odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Definice EIA Historie Direktivy EU Postup - screening Scoping Predikace impaktu, významnost Mitigační opatření Zákon č. 100/2001 Sb v platném znění,stavební zákon, SEA Socioekonomické impakty Metody hodnocení krajiny, biologické hodnocení, vlivy na krajinný ráz.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení s absencí max. 3%, splnění zadaných úkolů, absolvování zkoušky

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění zadaných úkolů, absolvování zkoušky

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní