223-0097/01 – Posuzování vlivu staveb na ŽP (EIA)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ09 doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto předmětu je jednak seznámit studenty s obecnými postupy procesu EIA, (včetně historických souvislostí vzniku tohoto hodnocení), ale také zaměřit se na legislativu České republiky ve vazbě na toto posouzení. Součástí předmětu je i některá nadřazená legislativa a prováděcí metodické předpisy. V rámci předmětu studenti zvládnou některé screeningové nástroje, seznámí se s metodami hodnocení významnosti vlivu – impaktu. Ovládnou rozdíl mezi velikosti a významnosti impaktu. Nedílnou část tvoří seznámení s mitigačními - zmírňujícími prostředky. Nedílnou součásti předmětu je i proces SEA.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Posuzování vlivu staveb na životní prostředí je multidisciplinání obor, kde stavební inženýři bývají většinou v roli oznamovatelů, nebo s nimi blízce spolupracují. Cílem tohoto předmětu je jednak seznámit studenty s obecnými postupy procesu EIA, (včetně historických souvislostí vzniku tohoto hodnocení), ale také zaměřit se na legislativu České republiky ve vazbě na toto posouzení. Součástí předmětu je i některá nadřazená legislativa a prováděcí metodické předpisy. V rámci předmětu studenti zvládnou některé screeningové nástroje, seznámí se s metodami hodnocení významnosti vlivu – impaktu. Ovládnou rozdíl mezi velikosti a významnosti impaktu. Nedílnou část tvoří seznámení s mitigačními - zmírňujícími prostředky. Nedílnou součásti předmětu je i proces SEA.

Povinná literatura:

Josef Říha: Životní prostředí 60: vliv investic na životní prostředí - proces EIA. ČVUT 2000. ISBN 80-01-02131-9. EIA proceshttp://ucebnice-eia.zf.mendelu.cz/nastroje-eia-a-sea. Morris P.: Methods of Environmental impact assessment. LAPČÍK, V. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí - 1. vyd.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011 - 217 s.: il. ISBN 978-80-248-2440-6.

Doporučená literatura:

Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby : technické podmínky : schváleno MD-OPK čj.-505/06-120-RS/2 ze dne 7.9.2006 s účinností od 1. října 2006, ev. č. TP 181 / Wood, CH.Environmental Impact Assessment: A Comparative Review, Pearson Education, 2003 ISBN 058236969X,

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky budou ověřeny písemnou i ústní formou

E-learning

Další požadavky na studenta

Je požadována minimálně 70% účast. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována. Požadavky budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou získání zápočtu je odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Definice EIA Historie Direktivy EU Postup - screening Scoping Predikace impaktu, významnost Mitigační opatření Zákon č. 100/2001 Sb v platném znění,stavební zákon, SEA Socioekonomické impakty Metody hodnocení krajiny, biologické hodnocení, vlivy na krajinný ráz.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení s absencí max. 30%, splnění zadaných úkolů, absolvování zkoušky

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku