223-0098/01 – Polymery (POL)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětuIng. Filip Khestl, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Khestl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KHE0007 Ing. Filip Khestl, Ph.D.
MEC051 Ing. Pavel Mec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s polymerními materiály a jejich aplikacemi ve stavebním průmyslu i mimo něj. Studenti by měli být schopni po absolvování předmětu rozumět principu chování polymerních materiálů a znát výhody a limity použití těchto materiálů pro konkrétní aplikace v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět podává ucelené informace o polymerních materiálech používaných ve stavebním průmyslu. Zaměřuje se jak na pochopení základních principů ohledně chování těchto materiálů z hlediska chemického složení, vnitřní struktury, či morfologie, tak i na vlastnosti polymerů z hlediska jejich fyzikálně-mechanických vlastností a na možnosti jejich zpracování a výroby v návaznosti na jejich využití ve stavebnictví. Studenti se v rámci předmětu rovněž seznámí s nejvíce používanými polymery a jejich nejčastějšími aplikacemi.

Povinná literatura:

Ed. Myer Kutz. Applied Plastics Engineering Handbook, 2nd Edition - Processing, Materials, and Applications. William Andrew. ISBN 9780323390408, 784p. Ed. Marianne Gilbert. Brydson's Plastics Materials (Eighth Edition). 2017. Elsevier Ltd.. Online. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-35824-8.01001-X. SVOBODA, L. a kolektiv, 2013. Stavební hmoty. 3. Vydání. Praha. ISBN 978-80-260-4972-2. Online: http://people.fsv.cvut.cz/~svobodal/sh/. Ducháček V.: Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití. 2. vyd. 2006. ISBN 80-7080-617-6. Online: http://147.33.74.135/knihy/uid_isbn-80-7080-617-6/pages-img/obsah.html

Doporučená literatura:

Donald V. Rosato, Dominick V. Rosato. Plastics Handbook, Third edition.2004.Elsevier Advanced Technology. ISBN 1856174506.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky budou ověřeny písemnou i ústní formou. Studenti vypracují a odprezentují samostatnou semestrální práci.

E-learning

Další požadavky na studenta

Je požadována minimálně 70% účast. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována. Požadavky budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou získání zápočtu je odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: úvod, definice, názvosloví. Vznik makromolekulárních látek. Struktura a morfologie polymeru, síťování polymerů. Chování polymerů. Rozdělení polymerů. Polymerní kompozity. Vlastnosti a využití běžných polymerů ve stavební praxi.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení s absencí max. 30%, splnění zadaných úkolů, odevzdání samostatné práce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění zadaných úkolů, odevzdání samostatné práce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2020/2021 letní