223-0099/01 – Speciální stavební materiály (SCM)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN159 doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
KHE0007 Ing. Filip Khestl, Ph.D.
SAF59 Ing. Jiří Šafrata, Ph.D.
VAL0343 Ing. Adéla Valentová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si teoreticky osvojí znalosti o nových, progresívních stavebních materiálech a jejich použití. Praktické dovednosti získají při laboratorním ověřování vlastností těchto stavebních materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Studenti jsou v rámci výuky seznámeni s problematikou vývoje moderních stavebních materiálů, s problematikou ověřování jejich fyzikálně – mechanických vlastností a trvanlivostních vlastností. Zvláštní pozornost je věnována materiálové kompatibilitě v aplikacích a trvanlivostním vlastnostem těchto materiálů.

Povinná literatura:

KOUTSKÝ, Jaroslav. Materiály tepelně-energetických zařízení. Plzeň: ZU, 1991. DOLEJŠ, J. Vysokopevnostní oceli pro stavební konstrukce. Praha: ČVUT, 2013. SVOBODA, L. a kolektiv, 2013. Stavební hmoty. 3. Vydání. Praha. ISBN 978-80-260-4972-2. Online: http://people.fsv.cvut.cz/~svobodal/sh/. CALLISTER, WILLIAM D. 2007. Materials Science and Engineering: an introduction, ISBN 978-0-471-73696-7. EDWARD ALLEN, JOSEPH IANO. 2013. Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, 6th Edition. 1024 pages ISBN: 978-1-118-13891-5.

Doporučená literatura:

HALL, Matthew R. (ed.). Materials for energy efficiency and thermal comfort in buildings. Elsevier, 2010. JONES, Robert M. Mechanics of composite materials. CRC press, 2014. BARBERO, Ever J. Introduction to composite materials design. CRC press, 2017.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky budou ověřeny písemnou i ústní formou. Studenti vypracují a odprezentují samostatnou semestrální práci.

E-learning

Další požadavky na studenta

Je požadována minimálně 70% účast. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována. Požadavky budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou získání zápočtu je odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Úvod do problematiky. Legislativa a normalizace. Životní cyklus výrobků. • Přehled významných novodobých stavebních materiálů a jejich základní vlastnosti. • Vysokopevnostní konstrukční materiály. • Skla a speciální keramika. • Vláknové kompozitní materiály. • Žárupevné a žáruvzdorné konstrukční materiály. • Konstrukční materiály pro uplatnění v chemickém průmyslu a energetice. • Vývojové izolační materiály. • Materiály pro ochranu povrchů stavebních konstrukcí. • Speciální kompozitní a nanokompozitní stavební materiály. • Speciální materiály a hodnocení dopadů na životní prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení s absencí max. 30%, splnění zadaných úkolů, absolvování zkoušky

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění zadaných úkolů, absolvování zkoušky

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.