223-0100/01 – Sanace staveb (RS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN159 doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
MUR069 Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
SAF59 Ing. Jiří Šafrata, Ph.D.
VAL0343 Ing. Adéla Valentová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si teoreticky osvojí normativní zásady a kritéria pro navrhování a hodnocení sanačních technologií. Zvláštní pozornost je věnována prohloubení znalostí a kompetencí v oboru konstrukcí pozemních staveb v kontextu vyhodnocení příčin vad a poruch. Praktická část výuky je zaměřena na získání znalostí a dovedností při řešení konkrétní problematiky sanace poškozených a nevyhovujících stavebních konstrukcí a objektů.______________________________

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Studenti jsou v rámci výuky seznámeni s problematikou vhodné a účinné aplikace sanačních technologií ve stavebních objektech a konstrukcích. Studenti si osvojí zásady pro navrhování účinných opatření pro odstranění vad a poruch stavebních konstrukcí, s cílem prodloužit životnost staveb či obnovit jejich funkci. Praktická část výuky je zaměřena na získání dovednosti řešit adekvátně konkrétní sanační zásah na nevyhovující stavební konstrukci, a dále, dovedností laboratorně ověřit účinnost a trvanlivost vybraných sanačních technologií.

Povinná literatura:

[1] REINPRECHT, Ladislav. Ochrana dřeva. 1. vyd. Zvolen: Tu Zvolen, 2008, 449 s. ISBN 978-80-228-1863-6. [2] WITZANY, J. a kol. Poruchy, degradace a rekonstrukce. Praha: ČVUT, 2010, 458s. ISBN 978-80-01-04488-9.

Doporučená literatura:

[1] DOUGLAS, James a W RANSOM. Understanding building failures. 3rd ed. New York: Taylor, 2007, xviii, 326 s. ISBN 978-0-415-37082-0. [2] TARANATH, Bungale S. Structural analysis and design of tall buildings: Steel and composite construction. CRC press, 2016.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky budou ověřeny písemnou i ústní formou. Studenti vypracují a odprezentují samostatnou semestrální práci a protokoly z laboratorních cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Je požadována minimálně 70% účast. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována. Požadavky budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou získání zápočtu je odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Úvod do problematiky. Legislativa a normalizace. Životní cyklus staveb. Úloha údržby a sanace v managementu spolehlivosti staveb a konstrukcí. Základní požadavky a funkční způsobilost staveb. Degradační procesy a jejich hodnocení. • Příprava a realizace procesu sanace. • Stavební konstrukce a vyhodnocení příčin projevů vad a poruch. Hodnocení vad a poruch. Analýza konstrukce. • Sanace funkčních částí staveb – objekty pozemního stavitelství. • Zásady organizace staveniště, BOZP, stroje a zařízení při realizaci sanačních zásahů. • Metody hodnocení realizovaných sanačních opatření.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení s absencí max. 30%, splnění zadaných úkolů, absolvování zkoušky

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění zadaných úkolů, absolvování zkoušky

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb PST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.