223-0101/01 – Stavební materiály z obnovitelných surovin (NCBM)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětuIng. Filip Khestl, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Khestl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KHE0007 Ing. Filip Khestl, Ph.D.
MUR069 Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
VAL0343 Ing. Adéla Valentová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s možnostmi využití těchto materiálů, jejich výhodami a naopak vlastnostmi a činiteli omezujícími jejich praktické využití. Součástí předmětu jsou také materiály a výrobky na bázi dřeva. Dřevo je typickým zástupcem obnovitelných zdrojů a výrobky z něj patří historicky mezi nejčastěji využívané stavební materiály.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá zejména nekonvenčními materiály, které jsou využívány, případně mají potenciál k využití napříč celým stavebním průmyslem, od samotných surovin, přes alternativní pojiva, druhotné suroviny, nebo zejména rychleobnovitelné suroviny rostlinného či živočišného původu. Studenti se seznámí s možnostmi využití těchto materiálů, jejich výhodami a naopak vlastnostmi a činiteli omezujícími jejich praktické využití. Součástí předmětu jsou také materiály a výrobky na bázi dřeva. Dřevo je typickým zástupcem obnovitelných zdrojů a výrobky z něj patří historicky mezi nejčastěji využívané stavební materiály.

Povinná literatura:

Khestl Filip, Mec Pavel. Stavební hmoty II. Učební texty, VŠB-TUO,FAST. Chybík Josef. Přírodní stavební materiály. 2009. Grada. 272 stran. Fernando Pacheco-Torgal Luisa F. Cabeza Joao Labrincha Aldo Giuntini de Magalhaes. Eco-efficient Construction and Building Materials 1st Edition. 2013. Woodhead Publishing ISBN: 9780857097675. 624p.

Doporučená literatura:

SVOBODA, L. a kolektiv, 2013. Stavební hmoty. 3. Vydání. Praha. ISBN 978-80-260-4972-2. Online: http://people.fsv.cvut.cz/~svobodal/sh/. Emina K. Petrovic Brenda Vale Maibritt Pedersen Zari. Materials for a Healthy, Ecological and Sustainable Built Environment, 1st Edition. 2017. Woodhead Publishing. ISBN 9780081007075. 416p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky budou ověřeny písemnou i ústní formou. Studenti vypracují a odprezentují samostatnou semestrální práci.

E-learning

Další požadavky na studenta

Je požadována minimálně 70% účast. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována. Požadavky budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou získání zápočtu je odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod, definice a názvosloví. Druhotné suroviny. Rychleobnovitelné suroviny. Současný vývoj na poli stavebních materiálů. Legislativa. Dřevo, výrobky ze dřeva a odpady. Korek. Stonkové materiály. Izolační materiály. Konstrukční materiály. Výhody a omezení materiálů na bázi obnovitelných surovin. Kompozitní materiály. Degradace materiálů z obnovitelných surovin. Metody zkoušení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení s absencí max. 30%, splnění zadaných úkolů, absolvování zkoušky

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění zadaných úkolů, absolvování zkoušky

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb StH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní