223-0102/01 – Analytická a diagnostická měření ve stavebnictví (ADM)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ020 Ing. David Bujdoš
DAN159 doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
MUR069 Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
MAT0366 Ing. Kateřina Matýsková
MEC051 Ing. Pavel Mec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na technologie a postupy analýzy materiálů a měřící metody využitelné ve stavební diagnostice. Analytická oblast je soustředěna především na klasické, ale i moderní metody chemické a strukturní analýzy materiálu s užší zaměřením na degradační procesy stavebních hmot. Cílem diagnostické části je seznámení zejména s metodami měření posunů a deformací u stavebních konstrukcí, okrajově bude také řešena problematika teplotní.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na technologie a postupy analýzy materiálů a měřící metody využitelné ve stavební diagnostice. Analytická oblast je soustředěna především na klasické, ale i moderní metody chemické a strukturní analýzy materiálu s užší zaměřením na degradační procesy stavebních hmot. Cílem diagnostické části je seznámení zejména s metodami měření posunů a deformací u stavebních konstrukcí, okrajově bude také řešena problematika teplotní.

Povinná literatura:

SCHMID, P. et al.: Základy Zkušebnictví, Brno: CERM, 2004. ISBN: 80-214-2584-9. KLOUDA, P.: Moderní analytické metody, Ostrava: Pavel Klouda, 2003. ISBN 80-86369-07-2. CZICHOS, H.: Handbook of Technical Diagnostics, Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. ISBN 978-3-642-25849-7.

Doporučená literatura:

ECKERTOVÁ, L. et al.: Metody analýzy povrchů - Elektronová mikroskopie a difrakce, Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-0329-0. HLAVÁČ, V., SEDLÁČEK, M.: Zpracování signálů a obrazů. Praha: ČVUT Praha, 2001. ISBN 80-01-02114-9. NĚMCOVÁ, I. et al.: Spektrometrické analytické metody I., Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-365-2. NĚMCOVÁ, I. et al.: Spektrometrické analytické metody II., Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-586-8. TARABA, B.: Chemická struktura pevné fáze, Ostrava: Ostravská univerzita, 1995. ISBN 80-7042-725-6. WITZANY, J., et al.: PDR – Poruchy, degradace a rekonstrukce, Praha: ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-04488-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky budou ověřeny písemnou i ústní formou. Studenti vypracují samostatnou semestrální práci.

E-learning

Další požadavky na studenta

Je požadována minimálně 70% účast. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována. Požadavky budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou získání zápočtu je odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní seznámení s diagnostickými a analytickými metodami 2. Degradační procesy anorganických a organických stavebních materiálů 3. Odběry a příprava vzorků pro analytické účely 4. Klasické laboratorní analytické metody využíváné pro hodnocení stavebních materiálů 5. Aplikace spektroskopických metod ve stavebnictví 6. Termická analýza stavebních hmot 7. Mikroskopické hodnocení materiálů 8. Měření deformací a posuvů u stavebních konstrukcí 9. Nedestruktivní metody pro stanovení mechanických vlastností 10. Měření tepelných vlastností materiálů a konstrukcí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení s absencí max. 30%, splnění zadaných úkolů, odevzdání samostatné práce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění zadaných úkolů, odevzdání samostatné práce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260013) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní