223-0109/01 – Zkušebnictví a kvalita ve stavebnictví (QMM)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jana Boháčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOH101 doc. Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
BUJ020 Ing. David Bujdoš
MUR069 Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je vysvětlit principy metod řízení kvality ve stavebnictví. Procesy a systémy jsou definovány během návrhu, přípravy, výstavby a provozu budovy. Obecné zásady řízení jakosti jsou doplněny historickým vývojem metod a zásad neustálého zlepšování na základě zpětné vazby a využívání procesů zajišťování kvality, jako je metrologie, testování budov, standardizace, certifikace výrobků a statistické metody zpracování výsledků. Student připraví a obhajuje plán kvality dané diplomové práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem je vysvětlit principy metod řízení kvality ve stavebnictví. Procesy a systémy jsou definovány během návrhu, přípravy, výstavby a provozu budovy. Obecné zásady řízení jakosti jsou doplněny historickým vývojem metod a zásad neustálého zlepšování na základě zpětné vazby a využívání procesů zajišťování kvality, jako je metrologie, testování budov, standardizace, certifikace výrobků a statistické metody zpracování výsledků. Student připraví a obhajuje plán kvality dané diplomové práce.

Povinná literatura:

ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník. ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Požadavky. NENADÁL, J. NOVÁK, J. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2008. NENADÁL, J. Základy managementu jakosti. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. GRYNA, F., CHUA, R. C. H., A DE FEO, J., JURAN, J. Juran's quality planning and analysis: for enterprise quality. 5th ed. Boston: McGraw-Hill, 2007.

Doporučená literatura:

NENADÁL, J. NOVÁK, J. Měření v systémech managementu jakosti: principy, postupy, metody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2001. JURAN, J. Juran's quality control handbook. 4 ed. New York: McGraw-Hill, 1988.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky budou ověřeny písemnou i ústní formou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Je požadována minimálně 70% účast. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována. Požadavky budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou získání zápočtu je odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do řízení jakosti. Výklad a požadavky norem řady ISO 9000. Úloha vedení v systému managementu kvality. Politika a cíle kvality. Legislativa ve stavebnictví, certifikace. Stavba, vývoj požadavků na stavby a funkční díly, regulované požadavky na stavby. Jakost a spolehlivost staveb. Koncepce řízení jakosti (ISO, podnikové standardy, TQM, EFQM). 7 základních nástrojů managementu kvality. Metody plánování kvality (7 Nových nástrojů managementu kvality, QFD, FMEA, DOE, APQP). Procesy a systémy ve stavebnictví, možnosti řízení procesů v přípravě, výstavbě a provozu stavby. Rizika staveb a stavebních technologií, prevence a řízení rizik, kontrolní a zkušební plán. Úvod do metrologie. Metody hodnocení výsledků, statistické hodnocení výsledků, nejistoty měření. Statistická regulace procesu. Hodnocení způsobilosti procesu, statistická přejímka. Příklady použití vybraných statistických metod v praxi. Hodnocení výkonnosti organizace, Benchmarking. Interní a externí audity. Průzkumy staveb, metodika průzkumu, degradace staveb, zatěžovací zkoušky konstrukcí statické a dynamické.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení s absencí max. 30%, splnění zadaných úkolů, odevzdání samostatné práce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění zadaných úkolů, odevzdání samostatné práce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260005) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb DGN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby KDS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní