223-0110/01 – Odpady a odpadní suroviny (WM)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOH101 doc. Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
KHE0007 Ing. Filip Khestl, Ph.D.
KRE416 doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá využitelností odpadů ve stavebním průmyslu. Studenti jsou seznámeni s platnou legislativou, terminologií a rozdělení využitelných odpadů ve stavebnictví. Prakticky se pak studenti budou schopni orientovat v problematice uhelné hlušiny, vedlejších produktů metalurgické výroby a energetické výroby, produktů spalování jiných materiály (biomasa, papírenský kal, komunální odpad, atd), recyklátů, pneumatik a plastů, skla, či jiných druhotných suroviny.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Předmět se zabývá využitelností odpadů ve stavebním průmyslu. Studenti jsou seznámeni s platnou legislativou, terminologií a rozdělení využitelných odpadů ve stavebnictví.

Povinná literatura:

Adams K., Hobbs G, Yapp Ch. (2013): Dealing with difficult demolition wastes, A guide.- BREtrust Watford. Kresta F. (2012): Secondary materials in highway construction.- VŠB TU Ostrava Rainbow A.K.M. (1989): Geotechnical properties of United Kingdom minestone.- British Coal 1989. Sear L.K.A. (2001): Properties and use of coal fly ash.- Thomas Telfrod Publishing. London Sherwood P.T. (2005): Alternative Materials in Road Construction.- Thomas Telford Publishing, London

Doporučená literatura:

Collepardi M. (2009): Moderní beton (Modern concrete).- ČKAIT Praha (in Czech). Smrček A. – Voldřich F. (1994): Sklářské suroviny (Glass raw materials).- Informatorium Praha (in Czech). TL BuB E-StB 07 Technické dodací podmínky pro zeminy a stavební materiály pro zemní práce v silničním stavitelství.- FGSV Verlag GmbH Köln

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky budou ověřeny písemnou i ústní formou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Je požadována minimálně 70% účast. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována. Požadavky budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou získání zápočtu je odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1)Úvodní přednáška 2)Uhelná hlušina 3)Vedlejší produkty metalurgické výroby – sypanina, kamenivo 4)Vedlejší produkty metalurgické výroby pro výrobu cementu, pojiv 5)Vedlejší produkty energetické výroby (VEP, CCP – Coal Combustion Products) – sypanina, kamenivo 6)Vedlejší produkty energetické výroby (VEP, CCP - Coal Combustion Products) – cement, beton, injektážní směsi 7)Vedlejší produkty energetické výroby - energosádrovec 8)Produkty spalování jiných materiály – biomasa, papírenský kal, komunální odpad, atd. 9)Recykláty 10)Pneumatiky a drcené pneumatiky, plasty 11)Sklo 12)Jiné druhotné suroviny – PRESTAB, slévárenské písky, spent oil shale, keramické střepy apod. 13)Legislativní rámec

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení s absencí max. 30%, splnění zadaných úkolů, absolvování zkoušky

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění zadaných úkolů, absolvování zkoušky

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260009) Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní