223-0111/02 – Brownfield management (BM)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MUR069 Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
VOJ09 doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty pracovat s problematikou regenerace brownfields. Naučit se vnímat celý proces jako složitý soubor mnoha vstupů a podmínek, které jsou pro plochy brownfields typické. Studenti se naučí posoudit proces regenerace z hlediska různých zájmových skupin- ať již minulých nebo budoucích vlastníků, představitelů veřejné zprávy ale i občanů. Jedná se o doplnění znalostí stavebního inženýra a tím zlepšení jeho pozice na trhu práce

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se naučí posoudit proces regenerace z hlediska různých zájmových skupin- ať již minulých nebo budoucích vlastníků, představitelů veřejné zprávy ale i občanů. Vzhledem k zařazení předmětu v úvodní části studia přináší stručný přehled všech aspektů, které s regenerací těchto ploch souvisí. Některé aspekty budou dále rozvíjeny v následujících předmětech. Na závěr studenti sehrají strategickou hru jejíž cílem je v modelovém prostředí ověřit správné pochopení celé problematiky spojené s postupem regenerace.

Povinná literatura:

BERGATT JACKSON, J., FINKA, M., HERMANN, G., KLIUČININKAS, L., LEMEŠENOKA, N., PETRIKOVÁ, D., PLETNICKÁ, J., TEIRUMNIEKS, E., VELYKIENĖ, D., VOJVODÍKOVÁ, B., ZAHNAŠOVÁ, M., ZUBKOVÁ, M. Brownfields-Handbook-Cross-disciplinary educational tool focused on the issue of brownfields regeneration-Educational tool for Latvia and Lithuania. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. 165 s. ISBN 978-80-248-2086-6. VOJVODÍKOVÁ, B., MARTINÁT, S., DVOŘÁK, P., FRANTÁL, B., KLUSÁČEK, P., KUNC, J., KUCHTOVÁ, R., MARKOVÁ, B., TICHÁ, I., KRČMÁŘ, I., JALŮVKA, L., ZEZULA, K., POTUŽNÍK, M., KISZKA, J. Brownfields - souvislosti a příležitosti, Důl Alexander - zrcadlo minulosti příležitost budoucnosti Kunčiček. Praha : Professional Publishing, 2012. 116 s. ISBN 978-80-7431-089-8. VOJVODÍKOVÁ, B., MURÍNOVÁ, T., KHESTL, F., MARKOVÁ, B., TICHÁ, I., PACLOVÁ, H., WALICA, R., PETEROVÁ, J., ENDEL, S., KUDA, F., KOLEČEK, M., KOLEČKOVÁ, Z., RUBIŠAROVÁ, K., ZEZULA, K., KISZKA, J. Brownfields - specifika, okolí a ideje. Praha : Professional Publishing, 2012. 112 s. ISBN 978-80-7431-100-0. PETRÍKOVÁ, D., VOJVODÍKOVÁ, B., SAMSON, N., BERGATT JACKSON, J., FINKA, M., TOPTCHIYSKI, S., RUSU, OC., ZÚBKOVÁ, M., GRIGOROVSCHI, M., LADZIANSKA, Z., TOPTCHIYSKA, D., PLETNICKÁ, J., JAMEČNÝ, L., CIOLACU, D., JAŠŠO, M., BLÁHA, P., MATUROVÁ, M., LUKŠ, J., KRALCHEVSKA, A., MURÍNOVÁ, T., BERGATT, W. Brownfields - Handbook BROWNTRANS. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. 214 s. ISBN 978-80-248-2893-0.

Doporučená literatura:

VOJVODÍKOVÁ, B., JEMELKA, M., MARTINÁT, S., DVOŘÁK, P., KLUSÁČEK, P., KUNC, J., FRANTÁL, B., MURÍNOVÁ, T., KHESTL, F., STOLÁRIK, M., PINKA, M., NEDVĚD, M., PETEROVÁ, J., ENDEL, S., MARKOVÁ, B., TICHÁ, I., ROHÁČ, O., MACEČKOVÁ, B., BÜRGERMEISTEROVÁ, R., JALŮVKA, L., JELÍNEK, P., MATĚJKA, D. Brownfieldy - cesta od minulosti do budoucnosti. Praha : European Science And Art Publishing, 2013. 126 s. ISBN 978-80-87504-22-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky budou ověřeny písemnou i ústní formou

E-learning

Další požadavky na studenta

Je požadována minimálně 70% účast. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována. Požadavky budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou získání zápočtu je odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Základní poznatky o brownfieldech definice, vymezení základních pojmů, klasifikace a kategorizace brownfieldů 2) Aktéři v procesu regenerace brownfieldů, jejich role a úkoly 3) Plánování v procesu regenerace brownfieldů 4) Problematika udržitelného rozvoje a brownfieldy, územní rozvoj, vliv brownfieldů na okolí 5) Evidence brownfieldů, příklady existujících databází v České republice 6) Územní a regionální plánování a proces regenerace brownfieldů 7) Financování, finanční zdroje a ekonomické aspekty a regenerace brownfieldů 8) Environmentální aspekty spojené s existencí brownfieldů, SEKM, typy průzkumů 9) Analýza rizik a příklady možných sanačních opatření,prioritizace - kategorie 10) Technické památky, a přístupy k jejich využití, příklady z ČR a zahraničí. 11) Příklady úspěšné regenerace brownfieldů ze zahraničí, postup, financování, bariéry, cíle 12) Příklady úspěšných regenerací brownfieldů v České republice - postup, financování, bariéry, cíle 13) Průzkumy staveb a území - druhy průzkumů, charakteristické rysy a výstupy, 14) Stavebně - technický průzkum - normové podklady, metodika provádění 15) Vady a poruchy konstrukcí, metody jejich hodnocení (destruktivní vs. nedestruktivní zkoušky)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení s absencí max. 30%, splnění zadaných úkolů, absolvování zkoušky

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení s absencí max. 30%, splnění zadaných úkolů, absolvování zkoušky

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S07) Stavební hmoty a diagnostika staveb K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S07) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S07) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S07) Stavební hmoty a diagnostika staveb K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok