223-0112/01 – Prostředí staveb (PS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOL26 Ing. Vlasta Doležalová
JAR01 Ing. Veronika Jordan, Ph.D.
KUB23 Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
VAV38 prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.
VAV08 Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíl

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zabývá stavební tepelnou technikou. Studenti se seznámí s: tepelně technickými vlastnostmi materiálů a konstrukcí, výpočetními postupy dle ČSN 73 0540/1,2,3,4, navrhováním dodatečných opatření ke zlepšení tepelně technických a vlastností budov, snižováním energetické náročnosti budov. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Tepelně technické a energetické posouzení budovy. Návrh dodatečného zateplení.

Povinná literatura:

Vyhláška MPO č. 291/2001 (užití energie při spotřebě tepla v budovách) ČSN 060210/1994 Výpočet celkových tepelných ztrát budov při ústředním vytápění. ČSN 7305 40-2/2002 Tepelná ochrana budov Vaverka, J. a kol.: Stavební fyzika 2, stavební tepelná technika. VUT Brno 2000

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Rozdělení oboru SF do jednotlivých disciplin a jejich vzájemná vazba. Současné platné předpisy a normy v ČR a zahraničí, 2. Principy interiérové pohody prostorů a jejich vzájemné atributy 3. Tepelná technika – pohoda prostředí v zimním a letním období, základní požadavky pro její splnění 4. Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a jejich vzájemné vazby 5. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích, součinitel prostupu tepla, tepelný odpor a povrchové teploty 6. Vlhkostní režim, roční bilance zkondenzovaných a vypařených vodních par 7. Tepelná jímavost podlahových konstrukcí, vzorové návrhy skladeb podlahových konstrukcí 8. Neustálený teplotní stav, tepelná stabilita v zimním období 9. Tepelná stabilita v letním období 10. Energetické posouzení budov obytných, občanských a průmyslových 11. Ustanovení pro zabezpečení optimální enrgetické náročnosti objektů 12. Dodatečné zateplení, základní zásady, vhodné materiály 13. Transparentní prvky obvodového pláště a jejich technické parametry 14. Obvodové a střešní pláště v ČR a zahraničí Cvičení: (Resp.: Projekt, Seminář, Praxe, Exkurze, Terénní cvičení) 1. Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a jejich stanovení 2. Tepelný odpor konstrukce, součinitel prostupu tepla, teplotní útlum a fázové posunutí teplotních kmitů – normové požadavky a ruční výpočet 3. Použití programu TEPLO 2002 pro výpočet tepelně technických vlastností stavební konstrukce. Zadání programu č.1 4. Pokles dotykové teploty podlahové konstrukce – normové požadavky a ruční výpočet 5. Použití programu TEPLO 2002 pro výpočet poklesu dotykové teploty 6. Difúze a kondenzace vodní páry – normové požadavky a ruční výpočet 7. Použití programu TEPLO 2002 pro stanovení kondezace vodní páry v konstrukci 8. Nejnižší vnitřní povrchová teplota – normové požadavky a ruční výpočet 9. Použití programu AREA 2002 pro výpočet nejnižší vnitřní povrchové teploty – zadání programu č.2 10. Tepelná stabilita místnosti v zimním a letním období - normové požadavky a ruční výpočet 11. Použití programu STABILITA 2002 pro výpočet tepelné stability místnosti 12. Energetický požadavek na budovy - normové požadavky a ruční výpočet 13. Použití programu ZTRÁTY 2002 pro výpočet tepelných ztrát budovy a celkové tepelné charakteristiky – zadání programu č.3 14. Zápočet Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, počítačová učebna.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 34 (34) 0 3
                Projekt Projekt 24  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
        Zkouška Zkouška 66 (66) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 66  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.