223-0114/02 – Materiály ve stavebnictví (BMAT)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAM0015 Ing. Markéta Bambuchová
BIL0077 doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
KHE0007 Ing. Filip Khestl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními vlastnostmi stavebních materiálů, jejich složením, strukturou, jejich zkoušením a hodnocením a možnostmi jejich praktických aplikací. Posluchači se seznámí zejména s anorganickými stavebními materiály, jako jsou kámen a kamenivo, pojiva, betony a malty, keramika či sklo, ale také s organickými, primárně s dřevem, asfalty a polymery.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Znalost vlastností a chování stavebních materiálů a výrobků patří mezi základní odborné dovednosti budoucích úspěšných architektů. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními vlastnostmi stavebních materiálů, jejich složením, strukturou, jejich zkoušením a hodnocením a možnostmi jejich praktických aplikací. Posluchači se seznámí zejména s anorganickými stavebními materiály, jako jsou kámen a kamenivo, pojiva, betony a malty, keramika či sklo, ale také s organickými, primárně s dřevem, asfalty a polymery.

Povinná literatura:

SVOBODA, L. a kolektiv, 2013. Stavební hmoty. 3. Vydání. Praha. ISBN 978-80-260-4972-2. Online: http://people.fsv.cvut.cz/~svobodal/sh/. KHESTL, Filip, MEC, Pavel. Stavební hmoty II. VŠB-TUO, FAST. Online. KRATOCHVÍL, B., ŠVORČÍK, V., VOJTĚCH, D. 2005. Úvod do studia materiálů.1.vyd.VŠCHT v Praze. 190 stran. ISBN 80-7080-568-4. PYTLÍK, P., SOKOLÁŘ, R. Stavební keramika, technologie, vlastnosti a využití. CERM, s.r.o., Brno, 2002, 285 s. M. ILLSTON and P. L. J. DOMONE, Construction materials – their nature and behaviour, edited by J., Spon Press, 2007

Doporučená literatura:

EDWARD ALLEN, JOSEPH IANO. 2013. Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, 6th Edition. 1024 pages ISBN: 978-1-118-13891-5. BERGE, Bjorn. The ecology of building materials. Routledge, 2009. SPIEGEL, Ross; MEADOWS, Dru. Green building materials: a guide to product selection and specification. John Wiley & Sons, 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky budou ověřeny písemnou i ústní formou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Je požadována minimálně 70% účast. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována. Požadavky budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou získání zápočtu je odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základy struktury a vlastností stavebních hmot (fyzikální, mechanické, chemické, ostatní) Kámen a kamenivo Anorganická pojiva Betony a malty – klasifikace, základní složky, zásady navrhování, výroba, zpracování a ošetřování betonu, druhy betonu, použití, základní vlastnosti a zkoušení betonu Sklo, keramika Kovy Asfalty, Polymery a kompozitní materiály Dřevo a výrobky ze dřeva

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení s absencí max. 30%, splnění zadaných úkolů, absolvování zkoušky

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku