223-0115/02 – Secondary Raw Materials (SRM)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits10
Subject guarantordoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementCompulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRE416 doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the subject is to acquaint the students with the types of industrial wastes that can be used as alternatives of primary raw materials in the production of building materials.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Cílem předmětu je seznámit posluchače s typy průmyslových odpadů, které jsou využitelné jako alternativy primárních surovin při výrobě stavebních hmot. Pozornost bude konkrétně zaměřena na druhotné suroviny z těžby silikátových stavebních surovin (hlušiny, tepelně alterované horniny, odpadní písky apod.), druhotné suroviny z metalurgie (vysokopecní a ocelářské strusky, slévárenské písky), druhotné suroviny z energetiky (vysokoteplotní a fluidní popílky a energosádrovec) a druhotné suroviny ze stavební výroby a demolic (betonový recyklát, recyklované kamenivo). Podrobně bude probráno chemické a fázové složení a fyzikální vlastnosti základních typů odpadů, tedy parametry, které jednoznačně determinují možnost praktického využití každé z uvedených druhotných surovin. Důraz bude kladen také na ekologická a stavební rizika použití jednotlivých odpadů.

Compulsory literature:

Sherwood P.: Alternative materials in road construction,. Thomas Telford Publishing, 2001. Sear L.K.A.: Properties and use of coal fly ash.- Thomas Telfrod Publishing. London, 2001

Recommended literature:

Recycling, Environment and Mineral Processing Proceedings

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Students work out and present their semestral work. The study results are verified both in written and oral form.

E-learning

Other requirements

Requirements will be specified by the teacher at the beginning of the semester. Submission of assignments within the deadlines set by the teacher is required for credit obtaining.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

• Terminology of wastes. Wastes production in Czech republic and their structure, waste categories. Outline of basic legislature in the area of wastes valid in Czech republic. Chosen international legal documents regarding to wastes. • Review of basic secondary materials originating during exploitation of raw materials (colliery spoil, including thermally changed rocks, non-standard aggregates), their composition and properties and possible utilisation in building materials production. Hazards of their usage in civil engineering. • Review of basic secondary materials originating in metallurgy (blast furnace slag, steel slag), their composition and properties and possible utilisation in building materials production. Hazards of their usage in civil engineering. • Review of basic secondary materials originating in the energy (furnace bottom ash, fly ash, fluidised ash, energy gypsum) their composition and properties and possible utilisation in building materials production. Hazards of their usage in civil engineering. • Review of basic secondary materials originating in civil engineering and demolitions (concrete and asphalt recyclates, recycled aggregate), their composition and properties and possible utilisation in building materials production. Hazards of their usage in civil engineering. • Qualitative demands to secondary materials, quality control. • Preparation and defence of seminary work.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P0732D260005) Civil Engineering K English Ostrava Compulsory study plan
2024/2025 (P0732D260005) Civil Engineering P English Ostrava Compulsory study plan
2023/2024 (P0732D260005) Civil Engineering P English Ostrava Compulsory study plan
2023/2024 (P0732D260005) Civil Engineering K English Ostrava Compulsory study plan
2022/2023 (P0732D260005) Civil Engineering P English Ostrava Compulsory study plan
2022/2023 (P0732D260005) Civil Engineering K English Ostrava Compulsory study plan
2021/2022 (P0732D260005) Civil Engineering K English Ostrava Compulsory study plan
2021/2022 (P0732D260005) Civil Engineering P English Ostrava Compulsory study plan
2020/2021 (P0732D260005) Civil Engineering P English Ostrava Compulsory study plan
2020/2021 (P0732D260005) Civil Engineering K English Ostrava Compulsory study plan
2019/2020 (P0732D260005) Civil Engineering P English Ostrava Compulsory study plan
2019/2020 (P0732D260005) Civil Engineering K English Ostrava Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.