223-0116/01 – Stavební hmoty (SH)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity6
Garant předmětuIng. Filip Khestl, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOH101 doc. Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
BUJ020 Ing. David Bujdoš
DAN159 doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
DON74 Ing. Petra Doné
HUR08 Ing. Jan Hurta
KHE0007 Ing. Filip Khestl, Ph.D.
VIC091 Ing. Helena Lederová
MUR069 Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
MAZ075 Ing. Romana Mazáčová
MEC051 Ing. Pavel Mec
SAF59 Ing. Jiří Šafrata, Ph.D.
SCU007 doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D.
VAV35 Ing. Martin Vavro, Ph.D.
ZID03 Ing. Libor Žídek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí se základní strukturou, vlastnostmi a výrobou stavebních hmot a možnostmi jejich použití ve stavebnictví. Nedílnou součástí výuky je rovněž seznámení se s platnými českými a evropskými normami, týkajícími se stavebních látek. Cílem předmětu je vytvořit u studentů znalosti a předpoklady pro kompetentní a kvalifikované navrhování a užití stavebních látek pro konstrukce staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět patří mezi stavební základ studia na FAST VŠB-TU Ostrava. Posluchači se seznámí se základními vlastnostmi stavebních materiálů, jejich složením, strukturou, jejich hodnocením z hlediska shody s harmonizovanými normami a samozřejmě s jejich použitím ve stavební praxi. Současně se seznámí s metodami zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností těchto látek a s přetvárnými vlastnostmi při zatíženích. V rámci laboratorních prací získají praktické zkušenosti včetně zpracování seminárních prací. Největší pozornost je věnována nejčastějšímu stavebnímu materiálu současnosti - betonu (včetně jeho základních složek). Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Studenti získají základní přehled o stavebních materiálech, který potřebují ke studiu dalších odborných předmětů.

Povinná literatura:

[1] Adámek, J. a kol.: Stavební materiály, CERM Brno 1997. [2] Cigánek, J.: Stavební hmoty, VŠB Ostrava 1984.

Doporučená literatura:

1.Allen, E., Iano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. Wiley, 2008, 1008 p. ISBN 047007468X. 2.Cowan, J.H., Smith, R.P.: The Science and Technology of Building Materials. Van Nostrand Reinhold Company Inc., N.Y. , 1998. 3.Duggal S.K. Building Materials. Balkema, 1998. ISBN 905410 2527. 4.Vimrová, A., Výborný, J.: Building Materials 10: Materials and Testing Methods. ČVUT Praha, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

_______________________

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Struktura a vlastnosti stavebních hmot (fyzikální, mechanické, chemické, ostatní). 2. Kámen a kamenivo. 3. Pojiva. 4. Cementy. 5. Malty, přísady k pojivům. 6. Betony – klasifikace, základní složky. 7. Betony – navrhování, výroba, zpracování a ošetřování betonu. 8. Betony - druhy betonu, použití, základní vlastnosti a zkoušení betonu. 9. Lehké betony. 10.Plasty, kaučuky, syntetické pryskyřice, lepidla, tmely. 11.Stavební izolace, živice. 12.Dřevo. 13.Kovy. 14.Sklo, keramika. Cvičení: Resp.: Projekt, Seminář, Praxe, Exkurze, Terénní cvičení 1. Úvod, normy o materiálech, chyby měření a vyhodnocování, školení bezpečnosti práce v laboratořích stavebních hmot. 2. Statistická kontrola jakosti betonu dle ČSN 73 2404 a PENV 206, zadání programu č.1. 3. Zkoušení kameniva pro stavební účely 4. Laboratoř – zkoušky objemové a sypné hmotnosti, protokol č. 1. zkouška zrnitosti, protokol č.2. 5. Zkoušení kameniva pro stavební účely. 6. Laboratoř – zkouška odplavitelných částic, protokol č.3. zkouška tvarového indexu kameniva, protokol č.4. 7. Zkoušení pojiv – sádra, vápno, malta. 8. Cementy – třídění, fyzikální a mechanické vlastnosti. 9. Laboratoř – zkouška normální hustoty cementové kaše, protokol č.5. 10.Zkoušení betonových směsí a betonů. 11.Navrhování betonových směsí – dle Pavlíka a Bolomeye, program č. 2. 12.Zkoušení dřeva, kovů, tvrdost materiálů. 13.Zkoušení cihlářských výrobků a plastů, zápočtový test. 14.Zápočet. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 14  0 3
                Projekt Projekt 10  0 3
                Písemka Písemka 11  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní