223-0116/03 – Stavební hmoty (SH)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity6
Garant předmětuIng. Filip Khestl, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Lukš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUK33 Ing. Jiří Lukš, Ph.D.
ZID03 Ing. Libor Žídek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí se základní strukturou, vlastnostmi a výrobou stavebních hmot a možnostmi jejich použití ve stavebnictví. Nedílnou součástí výuky je rovněž seznámení se s platnými českými a evropskými normami, týkajícími se stavebních látek. Cílem předmětu je vytvořit u studentů znalosti a předpoklady pro kompetentní a kvalifikované navrhování a užití stavebních látek pro konstrukce staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět patří mezi stavební základ studia na FAST VŠB-TU Ostrava. Posluchači se seznámí se základními vlastnostmi stavebních materiálů, jejich složením, strukturou, jejich hodnocením z hlediska shody s harmonizovanými normami a samozřejmě s jejich použitím ve stavební praxi. Současně se seznámí s metodami zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností těchto látek a s přetvárnými vlastnostmi při zatíženích. V rámci laboratorních prací získají praktické zkušenosti včetně zpracování seminárních prací. Největší pozornost je věnována nejčastějšímu stavebnímu materiálu současnosti - betonu (včetně jeho základních složek). Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Studenti získají základní přehled o stavebních materiálech, který potřebují ke studiu dalších odborných předmětů.

Povinná literatura:

[1] Adámek, J. a kol.: Stavební materiály, CERM Brno 1997. [2] Cigánek, J.: Stavební hmoty, VŠB Ostrava 1984.

Doporučená literatura:

1.Allen, E., Iano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. Wiley, 2008, 1008 p. ISBN 047007468X. 2.Cowan, J.H., Smith, R.P.: The Science and Technology of Building Materials. Van Nostrand Reinhold Company Inc., N.Y. , 1998. 3.Duggal S.K. Building Materials. Balkema, 1998. ISBN 905410 2527. 4.Vimrová, A., Výborný, J.: Building Materials 10: Materials and Testing Methods. ČVUT Praha, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

__________________________________

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: [1] Struktura a vlastnosti stavebních hmot (fyzikální, mechanické, chemické, ostatní) [2] Kámen a kamenivo [3] Pojiva [4] Cementy [5] Malty, přísady k pojivům [6] Betony – klasifikace, základní složky [7] Betony – navrhování, výroba, zpracování a ošetřování betonu [8] Betony - druhy betonu, použití, základní vlastnosti a zkoušení betonu [9] Lehké betony [10]Plasty, kaučuky, syntetické pryskyřice, lepidla, tmely [11]Stavební izolace, živice [12]Dřevo [13]Kovy [14]Sklo, keramika Cvičení: Resp.: Projekt, Seminář, Praxe, Exkurze, Terénní cvičení [1] Úvod, normy o materiálech, chyby měření a vyhodnocování, školení bezpečnosti práce v laboratořích stavebních hmot [2] Statistická kontrola jakosti betonu dle ČSN 73 2404 a PENV 206, zadání programu č.1 [3] Zkoušení kameniva pro stavební účely [4] Laboratoř – zkoušky objemové a sypné hmotnosti, protokol č. 1 zkouška zrnitosti, protokol č.2 [5] Zkoušení kameniva pro stavební účely [6] Laboratoř – zkouška odplavitelných částic, protokol č.3 zkouška tvarového indexu kameniva, protokol č.4 [7] Zkoušení pojiv – sádra, vápno, malta [8] Cementy – třídění, fyzikální a mechanické vlastnosti [9] Laboratoř – zkouška normální hustoty cementové kaše, protokol č.5 [10]Zkoušení betonových směsí a betonů [11]Navrhování betonových směsí – dle Pavlíka a Bolomeye, program č. 2 [12]Zkoušení dřeva, kovů, tvrdost materiálů [13]Zkoušení cihlářských výrobků a plastů, zápočtový test [14]Zápočet Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní