223-0116/05 – Stavební hmoty (SH)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětuIng. Filip Khestl, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Khestl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN159 doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
KHE0007 Ing. Filip Khestl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí se základní strukturou, vlastnostmi a výrobou stavebních hmot a možnostmi jejich použití ve stavebnictví. Nedílnou součástí výuky je rovněž seznámení se s platnými českými a evropskými normami, týkajícími se stavebních látek. Cílem předmětu je vytvořit u studentů znalosti a předpoklady pro kompetentní a kvalifikované navrhování a užití stavebních látek pro konstrukce staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět patří mezi stavební základ studia na FAST VŠB-TU Ostrava. Posluchači se seznámí se základními vlastnostmi stavebních materiálů, jejich složením, strukturou, jejich hodnocením z hlediska shody s harmonizovanými normami a samozřejmě s jejich použitím ve stavební praxi. Současně se seznámí s metodami zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností těchto látek a s přetvárnými vlastnostmi při zatíženích. V rámci laboratorních prací získají praktické zkušenosti včetně zpracování seminárních prací. Největší pozornost je věnována nejčastějšímu stavebnímu materiálu současnosti - betonu (včetně jeho základních složek). Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Studenti získají základní přehled o stavebních materiálech, který potřebují ke studiu dalších odborných předmětů.

Povinná literatura:

[1] Adámek, J. a kol.: Stavební materiály, CERM Brno 1997. [2] Cigánek, J.: Stavební hmoty, VŠB Ostrava 1984.

Doporučená literatura:

1.Allen, E., Iano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. Wiley, 2008, 1008 p. ISBN 047007468X. 2.Cowan, J.H., Smith, R.P.: The Science and Technology of Building Materials. Van Nostrand Reinhold Company Inc., N.Y. , 1998. 3.Duggal S.K. Building Materials. Balkema, 1998. ISBN 905410 2527. 4.Vimrová, A., Výborný, J.: Building Materials 10: Materials and Testing Methods. ČVUT Praha, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: [1] Struktura a vlastnosti stavebních hmot (fyzikální, mechanické, chemické, ostatní) [2] Kámen a kamenivo [3] Pojiva [4] Cementy [5] Malty, přísady k pojivům [6] Betony – klasifikace, základní složky [7] Betony – navrhování, výroba, zpracování a ošetřování betonu [8] Betony - druhy betonu, použití, základní vlastnosti a zkoušení betonu [9] Lehké betony [10]Plasty, kaučuky, syntetické pryskyřice, lepidla, tmely [11]Stavební izolace, živice [12]Dřevo [13]Kovy [14]Sklo, keramika Cvičení: Resp.: Projekt, Seminář, Praxe, Exkurze, Terénní cvičení [1] Úvod, normy o materiálech, chyby měření a vyhodnocování, školení bezpečnosti práce v laboratořích stavebních hmot [2] Statistická kontrola jakosti betonu dle ČSN 73 2404 a PENV 206, zadání programu č.1 [3] Zkoušení kameniva pro stavební účely [4] Laboratoř – zkoušky objemové a sypné hmotnosti, protokol č. 1 zkouška zrnitosti, protokol č.2 [5] Zkoušení kameniva pro stavební účely [6] Laboratoř – zkouška odplavitelných částic, protokol č.3 zkouška tvarového indexu kameniva, protokol č.4 [7] Zkoušení pojiv – sádra, vápno, malta [8] Cementy – třídění, fyzikální a mechanické vlastnosti [9] Laboratoř – zkouška normální hustoty cementové kaše, protokol č.5 [10]Zkoušení betonových směsí a betonů [11]Navrhování betonových směsí – dle Pavlíka a Bolomeye, program č. 2 [12]Zkoušení dřeva, kovů, tvrdost materiálů [13]Zkoušení cihlářských výrobků a plastů, zápočtový test [14]Zápočet Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 65  0 3
        Zápočet Zápočet 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.