223-0116/06 – Stavební hmoty (SH)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětuIng. Filip Khestl, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAM0015 Ing. Markéta Bambuchová
BIL0077 doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
DAN159 doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
KHE0007 Ing. Filip Khestl, Ph.D.
MUR069 Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
MEC051 Ing. Pavel Mec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí se základní strukturou, vlastnostmi a výrobou stavebních hmot a možnostmi jejich použití ve stavebnictví. Nedílnou součástí výuky je rovněž seznámení se s platnými českými a evropskými normami, týkajícími se stavebních látek. Cílem předmětu je vytvořit u studentů znalosti a předpoklady pro kompetentní a kvalifikované navrhování a užití stavebních látek pro konstrukce staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět patří mezi stavební základ studia na FAST VŠB-TU Ostrava. Posluchači se seznámí se základními vlastnostmi stavebních materiálů, jejich složením, strukturou, jejich hodnocením z hlediska shody s harmonizovanými normami a samozřejmě s jejich použitím ve stavební praxi. Současně se seznámí s metodami zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností těchto látek a s přetvárnými vlastnostmi při zatíženích. V rámci laboratorních prací získají praktické zkušenosti včetně zpracování seminárních prací. Největší pozornost je věnována nejčastějšímu stavebnímu materiálu současnosti - betonu (včetně jeho základních složek). Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Studenti získají základní přehled o stavebních materiálech, který potřebují ke studiu dalších odborných předmětů.

Povinná literatura:

[1] Adámek, J. a kol.: Stavební materiály, CERM Brno 1997. [2] Cigánek, J.: Stavební hmoty, VŠB Ostrava 1984.

Doporučená literatura:

1.Allen, E., Iano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. Wiley, 2008, 1008 p. ISBN 047007468X. 2.Cowan, J.H., Smith, R.P.: The Science and Technology of Building Materials. Van Nostrand Reinhold Company Inc., N.Y. , 1998. 3.Duggal S.K. Building Materials. Balkema, 1998. ISBN 905410 2527. 4.Vimrová, A., Výborný, J.: Building Materials 10: Materials and Testing Methods. ČVUT Praha, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Stavební materiály a prvky, jejich klasifikace. Struktura stavebních materiálů. Základní fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti stavebních materiálů. Vztah mezi strukturou a vlastnostmi. Trvanlivost stavebních materiálů. 2.Přírodní kámen a kamenivo. Těžba a zpracování. Klasifikace kameniva. Testování přírodního kamene a kameniva. Technické požadavky na kamenivo pro beton. 3.Sádra a vápno. Technologie výroby, vlastnosti a využití ve stavebnictví. 4.Hydraulická pojiva a cement. Suroviny, technologie výroby, vlastnosti a využití ve stavebnictví. Klasifikace cementu podle evropských norem. Hydratace cementu. Zkoušení cementu. Pucolány a latentní hydraulická pojiva. 5.Malty. Základní složky, kontrola jejich vlastnosti, testování. 6.Návrh betonu a lehkého betonu - složky, výroba, vlastnosti a využití ve stavebnictví. 7.Beton. Základní složky betonu a způsob jejich určení kvality. Vlastnosti betonu. Metody pro betonové konstrukce. Výroba betonu. Ošetřování betonu. 8.Beton. Zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu. Koroze betonu. Metody ochrany betonu. Sanace betonu. 9.Keramické materiály. Suroviny pro výrobu keramiky. Technologie výroby. Sortiment cihel a střešních tašek, jejich vlastnosti, využití a testování. 10.STAVEBNÍ sklo - technologie výroby vlastnosti a využití. Tepelné izolace na základě roztavené horniny a strusky. Skleněná vlákna. 11.Kovy. Železo, litina a ocel. Technologie výroby, vlastnosti, zkoušení a využití ve stavebnictví. Mechanismus koroze. Betonářské oceli. Neželezné kovy - hliník, měď, zinek, cín, olovo, neželezné slitiny. Vlastnosti a využití. 12.Dřevo - klasifikace, struktura, vlastnosti a využití. Výrobky ze dřeva. Ochrana proti škůdcům. 13.Asfalty a dehty - chemické složení, vlastnosti, využití. Asfaltový beton. Izolační materiály - izolace proti vlhkosti a radonu. Technologie asfaltových pásů a střešní izolační produkce. 14.Plasty. Lepidla, barvy, pigmenty. Základní typy polymerů používaných ve stavebnictví - polyvinylchlorid, polyetylén, polypropylen, polyvinyl acetát, polystyren, polyuretan a epoxid. Chemické složení, vlastnosti, využití. Recyklace plastů.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.