223-0151/01 – Využití stavebních surovin (VSS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Lukš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestr
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUK33 Ing. Jiří Lukš, Ph.D.
VAV35 Ing. Martin Vavro, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je rozšíření znalostí studentů oboru stavební hmoty a diagnostika staveb o zpracování stavebních surovin a jejich využití ve stavebnictví. Znalosti umožní studentům uplatnění v těžbě a při zpracování stavebních materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je určen pro studenty stavebních hmot a diagnostiky staveb se zaměřením na rozšíření znalostí v geologii a petrografii vzniku a uložení stavebních surovin a následně na technologii jejich zpracování a využití ve stavebnictví. Studenti se seznámí s těženými surovinami určenými pro výrobu ušlechtilé kamenické výroby, výroby kameniva pro betony a malty, zpracování vápna a sádry a výrobků z vápna a sádry, a těžba a zpracování speciálních stavebních materiálů (břidlice, keramzitu, strusky a dalších). Studenti absolvují mimo program výuky exkurze v těžebních a úpravárenských provozech.

Povinná literatura:

[1] Konta J. (1982): Keramické a sklářské suroviny.- UK Praha [2] Kresta F. (2012): Druhotné suroviny v dopravním stavitelství.- VŠB TU Ostrava [3] Kužvart M. (1984): Ložiska nerudních surovin.- ACADEMIA Praha. [4] Rainbow A.K.M. (1989): Geotechnical properties of United Kingdom minestone.- British Coal 1989 [5] Sear L.K.A. (2001): Properties and use of coal fly ash.- Thomas Telfrod Publishing. London [6] Sherwood P.T. (2005). Alternative Materials in Road Construction.- Thomas Telford Publishing, London [7] V. Slivka a kol. - Těžba a úprava silikátových surovin, 2002.

Doporučená literatura:

ČSN EN 1744-1 Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1 Chemický rozbor ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch ČSN EN 13055-1 Pórovité kamenivo – Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace ČSN EN 13383-2 Kámen pro vodní stavby – Část 1: Zkušební metody ČSN EN 13285 Nestmelené směsi – specifikace TP 93 Návrh a provádění staveb pozemních komunikací s využitím popílků a popelů (2011) TP 94 Úprava zemin (2013) TP 138 Užití struskového kameniva do pozemních komunikací (2011) TP 176 Hlušinová sypanina v tělese pozemních komunikací (2011) TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací (2010) TKP 4 Zemní práce (2010) TKP 5 Podkladní vrstvy (2010) TKP 30 Speciální zemní konstrukce (2009) OTP Štěrkopísek, štěrkodrť a recyklovaná štěrkodrť pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku (2006) OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah (2006)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: [1] Rozdělení hornin a jejich klasifikace dle makroskopických vlastností. [2] Rozdělení hornin a jejich klasifikace dle vzniku. [3] Popis hornin magmatických. [4] Popis hornin sedimentárních. [5] Popis hornin metaformovaných. [6] Přehled ložiskové geologie ČR. [7] Průzkum ložisek stavebních surovin. [8] Klasifikace ložisek [9] Výpočet zásob. [10]Exkurze. [11]Exkurze. [12]Exkurze. Cvičení: [1] Bezpečnost práce v laboratoři. [2] Praktická cvičení určování hornin [3] Uložení hornin v zemské kůře. [4] Seznámení s fyzikálně mechanickými vlastnostmi stavebních surovin. [5] Technologie zpracování, úpravy a využití ve stavebnictví - kámen a kamenická výroba. [6] Technologie zpracování, úpravy a využití ve stavebnictví - těžené a drcené kamenivo a jeho úprava pro betony a malty. [7] Druhy speciálních surovin. [8] Zpracování speciálních surovin - břidlice, perlit. [9] Zpracování speciálních surovin - keramzit, kaolin a další. [10]Exkurze. [11]Prezentace semestrálních prací. [12]Zápočtový test. [13]Udílení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku