223-0151/02 – Utilisation of construction raw materials (VSS)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits5
Subject guarantordoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2018/2019
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOH101 doc. Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
BUJ020 Ing. David Bujdoš
KRE416 doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to spread knowledge of students of construction materials and diagnosis of construction in construction raw materials processing and their utilisation in civil engineering. Stress is given to stone, aggregates, ceramic and glass raw materials exploitation, processing and utilisation.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Předmět je určen pro studenty stavebních hmot a diagnostiky staveb se zaměřením na rozšíření znalostí v geologii a petrografii vzniku a uložení stavebních surovin a následně na technologii jejich zpracování a využití ve stavebnictví. Studenti se seznámí s těženými surovinami určenými pro výrobu ušlechtilé kamenické výroby, výroby kameniva pro betony a malty, zpracování vápna a sádry a výrobků z vápna a sádry, a těžba a zpracování speciálních stavebních materiálů (břidlice, keramzitu, strusky a dalších). Studenti absolvují mimo program výuky exkurze v těžebních a úpravárenských provozech.

Compulsory literature:

[1] Konta J. (1982): : Ceramics and glassy raw materials (Keramické a sklářské suroviny).- UK Praha (in Czech) [2] Kresta F. (2012): Secondary materials in highway construction.- VŠB TU Ostrava [3] Kužvart M. (1984): Non-ore raw materials deposits (Ložiska nerudních surovin).- ACADEMIA Praha.(in Czech) [4] Rainbow A.K.M. (1989): Geotechnical properties of United Kingdom minestone.- British Coal 1989 [5] Sear L.K.A. (2001): Properties and use of coal fly ash.- Thomas Telfrod Publishing. London [6] Sherwood P.T. (2005). Alternative Materials in Road Construction.- Thomas Telford Publishing, London [7] Slivka V. et al.: Exploitation and processing of silicate raw materials (Těžba a úprava silikátových surovin). – Silikátový svaz, Praha, 2002, 443 s.. (in Czech)

Recommended literature:

EN 1744-1+A1 Tests for chemical properties of aggregates –Part 1: Chemical analysis EN 12620 Aggregates for concrete EN 13043 ed.2 Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficated areas EN 13055-1 Lightweighted aggregates – Part 1: Lightweighted aggregates for concrete, mortar and grout EN 13139 ed. 2 Aggregates for mortar EN 13242 Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction EN 13450 ed. 2 Aggregates for railway ballast EN 13383-1 ed.2 Armourstone – Part 1: Specification EN 13383-2 Armourstone – Part 2: Test methods EN 13285 Unbound mixtures - Specification TP 93 Design and execution of road construction with fly ash and ash (Návrh a provádění staveb pozemních komunikací s využitím popílků a popelů) (October 2010) (in Czech) TP 94 Soil treatment (Úprava zemin) (November 2013) (in Czech) TP 138 Utilisation of slag aggregate in road construction (Užití struskového kameniva do pozemních komunikací) (April 2011)) (in Czech) TP 176 Colliery spoil in road construction (Hlušinová sypanina v tělese pozemních komunikací (March 2011)) (in Czech) TP 210 Utilisation of recycled construction demolition materials in road construction (Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací) (September 2010) (in Czech) TKP 4 Earthworks (Zemní práce) (2010) (in Czech) TKP 5 Sublayers (Podkladní vrstvy) (2010) (in Czech) TKP 30 Special earth constructions (Speciální zemní konstrukce) (2009) (in Czech) OTP Gravel, crushed aggregate and recycled aggregate for construction layers of track subgrade (Štěrkopísek, štěrkodrť a recyklovaná štěrkodrť pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku) (2006) (in Czech) OTP Aggregates for railway ballast of railway tracks (Kamenivo pro kolejové lože železničních drah) (2006) (in Czech)

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

At least 70% attendance at the exercises. Absence, up to a maximum of 30%, must be excused and the apology must be accepted by the teacher (the teacher decides to recognize the reason for the excuse). Requirements can be specified and supplemented by the teacher at the beginning of the semester. Tasks assigned on the exercises must be hand in within the dates set by the teacher.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Lectures: [1] distribution of rocks and their classification according to macroscopic properties. [2] Division of rocks and their classification according to origin. [3] description of igneous rocks. [4] Description of sedimentary rocks. [5] Description of rocks metaformovaných. [6] Overview of geology of the CZ. [7] The exploration of building materials. [8] The classification of deposits [9] calculation of reserves. [10] Excursion. [11] Excursion. [12] Excursion. Exercise: [1] Safety in the laboratory. [2] Practical determination of rocks [3] Save the rocks in the Earth's crust. [4] Introduction to the physical and mechanical properties of construction materials. [5] process technology, adaptation and use in construction - stone and stone production. [6] The technology of processing, presentation and use of the building - Broken and crushed aggregates and its modification for concrete and mortar. [7] types of special materials. [8] The processing of special materials - slate, perlite. [9] The processing of special materials - expanded clay, kaolin, and more. [10] Excursion. [11] Presentation of semester work. [12] Final test. [13] Multi credi

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2008/2009 Summer semester, validity until: 2018/2019 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2013/2014 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.