223-0151/03 – Využití stavebních surovin (VSS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOH101 Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
BUJ020 Ing. David Bujdoš
KRE416 doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je rozšíření znalostí studentů oboru stavební hmoty a diagnostika staveb o zpracování stavebních surovin a jejich využití ve stavebnictví. Znalosti umožní studentům uplatnění v těžbě a při zpracování stavebních materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je určen pro studenty stavebních hmot a diagnostiky staveb se zaměřením na rozšíření znalostí v geologii a petrografii vzniku a uložení stavebních surovin a následně na technologii jejich zpracování a využití ve stavebnictví. Studenti se seznámí s těženými surovinami určenými pro výrobu ušlechtilé kamenické výroby, výroby kameniva pro betony a malty, zpracování vápna a sádry a výrobků z vápna a sádry, a těžba a zpracování speciálních stavebních materiálů (břidlice, keramzitu, strusky a dalších). Studenti absolvují mimo program výuky exkurze v těžebních a úpravárenských provozech.

Povinná literatura:

[1] Konta J. (1982): Keramické a sklářské suroviny.- UK Praha [2] Kresta F. (2012): Druhotné suroviny v dopravním stavitelství.- VŠB TU Ostrava [3] Kužvart M. (1984): Ložiska nerudních surovin.- ACADEMIA Praha. [4] Rainbow A.K.M. (1989): Geotechnical properties of United Kingdom minestone.- British Coal 1989 [5] Sear L.K.A. (2001): Properties and use of coal fly ash.- Thomas Telfrod Publishing. London [6] Sherwood P.T. (2005). Alternative Materials in Road Construction.- Thomas Telford Publishing, London [7] V. Slivka a kol. - Těžba a úprava silikátových surovin, 2002.

Doporučená literatura:

ČSN EN 1744-1 Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1 Chemický rozbor ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch ČSN EN 13055-1 Pórovité kamenivo – Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace ČSN EN 13383-2 Kámen pro vodní stavby – Část 1: Zkušební metody ČSN EN 13285 Nestmelené směsi – specifikace TP 93 Návrh a provádění staveb pozemních komunikací s využitím popílků a popelů (2011) TP 94 Úprava zemin (2013) TP 138 Užití struskového kameniva do pozemních komunikací (2011) TP 176 Hlušinová sypanina v tělese pozemních komunikací (2011) TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací (2010) TKP 4 Zemní práce (2010) TKP 5 Podkladní vrstvy (2010) TKP 30 Speciální zemní konstrukce (2009) OTP Štěrkopísek, štěrkodrť a recyklovaná štěrkodrť pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku (2006) OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah (2006)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: [1] Rozdělení hornin a jejich klasifikace dle makroskopických vlastností. [2] Rozdělení hornin a jejich klasifikace dle vzniku. [3] Popis hornin magmatických. [4] Popis hornin sedimentárních. [5] Popis hornin metaformovaných. [6] Přehled ložiskové geologie ČR. [7] Průzkum ložisek stavebních surovin. [8] Klasifikace ložisek [9] Výpočet zásob. [10]Exkurze. [11]Exkurze. [12]Exkurze. Cvičení: [1] Bezpečnost práce v laboratoři. [2] Praktická cvičení určování hornin [3] Uložení hornin v zemské kůře. [4] Seznámení s fyzikálně mechanickými vlastnostmi stavebních surovin. [5] Technologie zpracování, úpravy a využití ve stavebnictví - kámen a kamenická výroba. [6] Technologie zpracování, úpravy a využití ve stavebnictví - těžené a drcené kamenivo a jeho úprava pro betony a malty. [7] Druhy speciálních surovin. [8] Zpracování speciálních surovin - břidlice, perlit. [9] Zpracování speciálních surovin - keramzit, kaolin a další. [10]Exkurze. [11]Prezentace semestrálních prací. [12]Zápočtový test. [13]Udílení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku