223-0152/01 – Technologie sanací (TS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN159 doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
MUR069 Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
SAF59 Ing. Jiří Šafrata, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení procesů degradace materiálů a konstrukcí. Znalost sanačních technologií a jejich aplikace při návrhu sanace stavební konstrukce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Základní požadavky na stavby a degradace staveb vlivem prostřední a zatížení. Technologický proces sanace. Technologie sanací jednotlivých typů konstrukcí, možnost jejich zesilování. Zvláštní pozornost je věnována sanacím historických staveb. Ekologická a ekonomická hlediska sanačních technologií.

Povinná literatura:

Normy: [1] ČSN EN 1990 Zásady navrhování stavebních konstrukcí, ČSNI, 04/2004. [2] ČSN ISO 13 822 (730038) Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících, konstrukcí, ČSNI, 08/2005. [3] ČSN EN 206-1, Beton Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ČSNI, 2001. [4] Soubor norem Zkoušení sanačních materiálů. Internetové adresy: [5] www.csni.cz - seznam platných norem. [6] www.ssbk.cz - sdružení pro sanace betonových konstrukcí. Doporučená literatura : [7] P. Pytlík: Technologie betonu, VUT Brno 2000. [8] Drochytka R. ,Emmina P.: Sanace a údržba betonu v konstrukcích, Final tisk, Olomoučany,1999. [9] Bilčík J., Dohnálek J.: Sanace betonových konstrukcí, Jaga groop, Bratislava 2003. [10]Hošek J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996. [11]Rovnaníková P.:Stavební chemie, Akademické nakladatelství CERM, Brno,2005. [12]Bažant Z.,Klusáček L.: Statika při rekonstrukcích objektů, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2004. [13]Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí, TP SSBK II, Brno,2003. a další

Doporučená literatura:

Normy: [1] ČSN EN 1990 Zásady navrhování stavebních konstrukcí, ČSNI, 04/2004. [2] ČSN ISO 13 822 (730038) Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících, konstrukcí, ČSNI, 08/2005. [3] ČSN EN 206-1, Beton Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ČSNI, 2001. [4] Soubor norem Zkoušení sanačních materiálů. Internetové adresy: [5] www.csni.cz - seznam platných norem. [6] www.ssbk.cz - sdružení pro sanace betonových konstrukcí. Doporučená literatura : [7] P. Pytlík: Technologie betonu, VUT Brno 2000. [8] Drochytka R. ,Emmina P.: Sanace a údržba betonu v konstrukcích, Final tisk, Olomoučany,1999. [9] Bilčík J., Dohnálek J.: Sanace betonových konstrukcí, Jaga groop, Bratislava 2003. [10]Hošek J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996. [11]Rovnaníková P.:Stavební chemie, Akademické nakladatelství CERM, Brno,2005. [12]Bažant Z.,Klusáček L.: Statika při rekonstrukcích objektů, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2004. [13]Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí, TP SSBK II, Brno,2003. a další

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod, požadavky na stavební objekty a funkční díly, vady a poruchy staveb, definice rizika. 2. Degradace staveb v provozu, účinky vlivů prostředí a zatížení, obnova staveb. Konzultace individuálních semestrálních prací. 3. Technologický proces sanace, sanační materiály, kriteria výběru. 4. Vady a poruchy betonových konstrukcí, mechanismy degradace betonu. Koroze výztuže železobetonových a předpjatých konstrukcí. 5. Technologie sanací betonových konstrukcí, členění, metodika. 6. Vady a poruchy zděných konstrukcí, klenby, zdivo nosné a nenosné, specifika. 7. Technologie sanací zděných konstrukcí, zesilování konstrukcí. 8. Sanace vlhkého zdiva. 9. Vady a poruchy dřevěných konstrukcí, specifika, přehled sanačních technologií. 10. Technologie sanací dřevěných konstrukcí, výměna částí prvků konstrukce. 11.Technologie sanací ocelových konstrukcí, svařování, spřažené konstrukce. 12. Technologie sanací historických staveb, specifika, příklady. 13. Ekologická a ekonomická hlediska, hodnocení rizika, shrnutí látky. 14. Shrnutí, opakování, příklady z praxe 15. Prezentace semestrálních prací. Cvičení: 1. Zadání seminární práce. 2. Výuka v terénu. 3. Vybrané diagnostické metody. 4.-6. Vybrané zkušební metody sanačních hmot a technologií pro betonové stavby. 7.- 8.Vybrané zkušební metody sanačních hmot a technologií pro zděné stavby. 9. Vybrané zkušební metody sanačních hmot a technologií pro kámen a památkově chráněné stavby. 10. - 11. Vybrané zkušební metody sanačních hmot a technologií pro dřevo. 12. Sanace povrchů konstrukcí - vybrané zkušební metody. 13. Speciální sanace - výuka v terénu nebo přednáška odborníka z praxe. 14. Prezentace semestrálních prací 15. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku