223-0201/02 – Posuzování vlivu staveb na ŽP (EIA)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ09 doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0
distanční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty pracovat s problematikou zpracovávání posouzení vlivu investic na životní prostředí. Naučit se ocenit a zhodnotit jednotlivé vybrané impakty a jejich vlivy. Vyhodnotit jejich působení , posoudit a , vyjádřit míru jejich vlivu Studenti jsou seznámeni se způsoby kategorizace a sběru jednotlivých impaktů na základě provedené analýzy

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Studenti budou seznámeni s definicí metodologií a historickým pozadím posuzování vlivu staveb na životním prostředí. Dále obsah a legislativa, postupy a způsoby hodnocení vlivů, jejich předpovídání a analýza. Studenti budou seznámeni s multikriteriální analýzou

Povinná literatura:

[1] Josef Říha: Životní prostředí 60 : vliv investic na životní prostředí - proces EIA - Vyd. 4. přeprac.. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2000 - 175 s. : il. ISBN 80-01-02131-9 [2] Morris P: Methods of Environmental impact assessment.

Doporučená literatura:

[1] Říha, J, Vliv investic na životní prostředí: (teorie a metodologie procesu E.I.A.)( Praha 1992).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek: 1. Historie, Definice, Direktivy EU 2. Postup - screening scoping 3. Predikace impaktu 4. Socioekonomické impakty 5. Metody hodnocení krajiny 6. Multikriteriální analýza, váhová metoda, metoda známkování 7. Ekonomie životního prostředí Cvičení: 1. Cost benefit analýza 2. Váhová analýza, zadání projektu 3. Návštěva konkrétní lokality - návrh impactů 4. Aplikace metod hodnocení krajiny 5. Práce se socio ekonomickými impacty 6-7. prezentace projektů a jejich obhajoba

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní