223-0201/03 – Posuzování vlivu staveb na ŽP (EIA)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KHE0007 Ing. Filip Khestl, Ph.D.
MAC756 Ing. Barbora Macečková
VOJ09 doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty pracovat s problematikou zpracovávání posouzení vlivu investic na životní prostředí. Naučit se ocenit a zhodnotit jednotlivé vybrané impakty a jejich vlivy. Vyhodnotit jejich působení , posoudit a , vyjádřit míru jejich vlivu Studenti jsou seznámeni se způsoby kategorizace a sběru jednotlivých impaktů na základě provedené analýzy

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Studenti budou seznámeni s definicí metodologií a historickým pozadím posuzování vlivu staveb na životním prostředí. Dále obsah a legislativa, postupy a způsoby hodnocení vlivů, jejich předpovídání a analýza. Studenti budou seznámeni s multikriteriální analýzou

Povinná literatura:

[1] Josef Říha: Životní prostředí 60 : vliv investic na životní prostředí - proces EIA - Vyd. 4. přeprac.. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2000 - 175 s. : il. ISBN 80-01-02131-9 [2] Morris P: Methods of Environmental impact assessment.

Doporučená literatura:

[1] Říha, J, Vliv investic na životní prostředí: (teorie a metodologie procesu E.I.A.)( Praha 1992).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek: 1. Historie, Definice, Direktivy EU 2. Postup - screening scoping 3. Predikace impaktu 4. Socioekonomické impakty 5. Metody hodnocení krajiny 6. Multikriteriální analýza, váhová metoda, metoda známkování 7. Ekonomie životního prostředí Cvičení: 1. Cost benefit analýza 2. Váhová analýza, zadání projektu 3. Návštěva konkrétní lokality - návrh impactů 4. Aplikace metod hodnocení krajiny 5. Práce se socio ekonomickými impacty 6-7. prezentace projektů a jejich obhajoba

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.