223-0204/01 – Speciální stavební materiály (SSM)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětuIng. Filip Khestl, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Khestl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KHE0007 Ing. Filip Khestl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Specializační předmět zabývající se speciálními stavebními materiály, které nebyly přednášeny v rámci předmětu stavební hmoty, a s nimiž se mohou setkat ve stavební praxi při řešení konkrétních, speciálních situací. Studenti se seznamují také se zásadami jejich navrhování, jejich vlastnostmi, souvisejícími normami a s příklady použití.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Speciální stavební materiály poskytují přehled o materiálech určených pro speciální stavební účely (jako např. pro injektáž, torkrétování apod.) a rovněž se věnuje nově vyvinutým moderním stavebním materiálům, (jakými jsou např. vysokohodnotné a vysokopevnostní betony, samozhutniteln betony, stavební hmoty na bázi epoxidových pryskyřic, impregnační látky, speciální přísady a příměsi apod.). Předmět se soustřeďuje nejen na popis vlastností těchto speciálních stavebních látek, ale současně také na optimální metody jejich použití.

Povinná literatura:

[1] Norma ČSN 736123-1 - Stavba vozovek – cementobetonové kryty – Část 1: Provádění a kontrola shody. [2] Třídění dřeva podle pevnosti - část 1: Jehličnaté řezivo (ČSN 73 2824-1). [3] Dřevo - metoda zjišťování tvrdosti podle janky (ČSN 49 0136, ST SEV 2366-80. [4] Dřevo - tlak napříč vláken (ČSN 49 0112, ST SEV 389-76). [5] Dřevo - tlak ve směru vláken (ST SEV 816-77), Dřevo - Zjišťování hustoty (ČSN 49 0108). [6] Zkoušky vlastností rostlého dřeva – metoda zjišťování nasákavosti a navlhavosti (ČSN 49 0104). [7] Konstrukční dřevo - třídy pevnosti (ČSN EN 338), [8] Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti – přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin (ČSN en 1912). [9] Dřevěné konstrukce – zkušební metody- stanovení mechanických vlastností desek na bázi dřeva (ČSN en 789).

Doporučená literatura:

[1] Mehta, P. K., Monterio P, J, M.: Concrete - Microstructure, properties and materials. - 3 rd edition, mc graw - Hill, 2006, ISBN 0-07-146289-9, 659 p. [2] Vimrová A. Výborný, J.: Building materials 10: Materials and testing methods, ČVUT, Praha, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

______________________________

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvod přehled výuky a cvičení, pojivo a speciální pojivo. 2. Požadavky na speciální pojiva, laboratorní zkoušky a testování pojiv. 3. Navrhování speciálních betonových směsí (metody). 4. Drátkobetony a vláknobetony I. 5. Zásady navrhování vláknobetonových směsí – teorie. 6. Celodenní exkurze v hornickém muzeu – mechanizace pro výrobu stříkaných betonů, příklady použití, míchačky, doprava. 7. Stříkané betony a torkrety – výroba, mechanizace, užití 8. Speciální injektované hmoty, technologie injektáže, užití. 9. Předepjatý beton, materiály, využití 10.Ocel (konstrukční, betonářská, předpínací) 11.Dřevo (konstrukční, lepené) 12.Exkurze do výrobny lepeného dřeva 13.Polyuretanové pryskyřice, geokompozity 14.Izolační hmoty 15.Recyklované materiály Cvičení 1. Úvod, požadavky na zpracování programů, školení bezpečnosti práce v laboratořích stavebních hmot. 2. Výroba kompozitu s příměsí vermikulitu (zkouška obsahu vzduchu ve směsi, zkouška konzistence, zkouška objemové hmotnosti). Protokol 1. 3. Příklady navrhování speciálních betonových směsí. (Návrh silničního betonu + norma ČSN 736123-1) Stavba vozovek – cementobetonové kryty – Část 1: Provádění a kontrola shody. Aktivita 1. 4. Vyztužování betonu: vlastnosti ocele (betonářská ocel), předpínací výztuž, krytí výztuže betonem, rozptýlená výztuž (ocelová vlákna, skelná vlákna, polypropylenová vlákna), měď a jeho slitiny, zinek a jeho slitiny, hliník a jeho slitiny. 5. Návrh samozhutnitelného betonu. Program 1. 6. Výroba samozhutnitelného betonu. Zkoušení čerstvého betonu – Abramsův kužel, objemová hmotnost čerstvého betonu, L box test, V funel test, Orimet, J ring. Protokol 2. 7. Zkoušení ztvrdlého kompozitu s příměsí vermikulitu a samozhutnitelného betonu (pevnost v příčném tahu, pevnost v tlaku a pevnost v tahu ohybem). Protokol 3. 8. Měření a vyhodnocení tvrdosti kovového materiálu Hardox. Protokol 4. 9. Poznávání stavebních materiálů (dřeva, stavebních materiálů, minerálů a hornin). 10.Třídění dřeva podle pevnosti - část 1: Jehličnaté řezivo (ČSN 73 2824-1), Dřevo - metoda zjišťování tvrdosti podle janky (ČSN 49 0136, ST SEV 2366-80), Dřevo - tlak napříč vláken (ČSN 49 0112, ST SEV 389-76), Dřevo - tlak ve směru vláken (ST SEV 816-77), Dřevo - Zjišťování hustoty (ČSN 49 0108), Zkoušky vlastností rostlého dřeva – metoda zjišťování nasákavosti a navlhavosti (ČSN 49 0104), Konstrukční dřevo - třídy pevnosti (ČSN EN 338), konstrukční dřevo – Třídy pevnosti – přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin (ČSN en 1912), Dřevěné konstrukce – zkušební metody- stanovení mechanických vlastností desek na bázi dřeva (ČSN en 789). 11.Zkoušení dřeva. Protokol 5. 12.Exkurze. 13.Test 14.Zápočtový týden

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní
2012/2013 zimní