223-0207/02 – Zkoušení stavebních materiálů a výrobků (ZSMV)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětuIng. Filip Khestl, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Khestl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KHE0007 Ing. Filip Khestl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je doplnění dalších odborných předmětů vyučovaných na katedře Stavebních hmot a diagnostiky staveb. V předmětu se studenti seznámí, případně doplní znalosti z oblasti vlastností tradičních, ale také nových a speciálních stavebních materiálů a výrobků, včetně metod jejich zkoušení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět doplňuje další odborné předměty vyučované na katedře Stavebních hmot a diagnostiky staveb. V předmětu se studenti seznámí, případně doplní znalosti z oblasti vlastností tradičních, ale také nových a speciálních stavebních materiálů a výrobků, včetně metod jejich zkoušení.

Povinná literatura:

Studijní texty [online]. [cit. 2014-10-21]. Dostupné z: http://homel.vsb.cz/~khe0007/opory/opory.php. KUČERA, J., DONÉ, P. Zkoušení stavebních materiálů a výrobků 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava. 2002. CHYBÍK, J. Přírodní stavební materiály. Praha: Grada Publishing, 2009, 268 s. ISBN 978-80-247-2532-1. PYTLÍK, P. Vlastnosti a užití stavebních výrobků. Brno: VUTIUM, 1998, 399 s. ISBN 80-214-1123-6. ŠAŠEK, I. et al. Laboratorní metody v oboru silikátů. Vyd. 1. Praha: SNTL, 1981, 317 s ROVNANÍKOVÁ, P. Stavební chemie. Vyd. 1. Brno: CERM, 2005, 48 s. ISBN 80-720-4410-9.

Doporučená literatura:

Ceramics - Silikáty. Říčany: SK Press, 1990-. ISSN 0862-5468. Dostupné z: http://www.ceramics-silikaty.cz/index.htm (English) MEHTA, Kumar P and Paulo J MONTEIRO. Concrete: microstructure, properties, and materials. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, c2006, XXI, 659 s. ISBN 00-714-6289-9. VIMMROVÁ, A. a VÝBORNÝ, J. Building materials 10: materials and testing methods. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002, xxi, 659 s. ISBN 80-010-2434-2. CALLISTER, William D. Fundamentals of materials science and engineering: an interactive e.text. 5th ed. New York: John Wiley, 2001. ISBN 04-713-9551-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy stavebního zkušebnictví. 2. Chyby měření, nejistoty měření. 3. Statistika, posuzování výsledků, plánování experimentů. 4. Zkoušení betonu, zkoušky zdicích prvků a zdiva. 5. Vlastnosti kovů a kovových výrobků. 6. Vlastnosti dřeva a dřevěných výrobků. 7. Exkurze. 8. Kompozitní materiály, vlastnosti a využití I. 9. Kompozitní materiály, vlastnosti a využití II. 10. Polymery, rozdělení, vlastnosti a zkoušení I. 11. Polymery, rozdělení, vlastnosti a zkoušení II. 12. Trvanlivost materiálů a dílců. 13. Analytické metody zkoušení stavebních látek. 14. Jakost stavebních materiálů a výrobků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.