223-0208/01 – Diagnostics of Building Structures (DS)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MEN23 doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.
ZID03 Ing. Libor Žídek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to enhance students' theoretical knowledge in the fields of engineering surveys, use of diagnostic methods and evaluation of buildings. Students will be gradually introduced to issues impairments, which can be in different types of structures to diagnose.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

The aim of the course is to enhance students' theoretical knowledge in the fields of engineering surveys, use of diagnostic methods and evaluation of buildings. Students will be gradually introduced to issues impairments, which can be in different types of structures to diagnose. In the first part of the course students will be familiar with the defects and failures of structures. Another part will be devoted to testing methods and methodological procedures that lead to the identification of specific causes of defects or failures.

Compulsory literature:

EMMONS, P. H. EMMONS, B. W. Concrete Repair And Maintenance Illustrated, RSMeans, 314 pages, ISBN-13: 978-0876292860 GRANTHAM, M. G. Concrete Repair: A Practical Guide, CRC Press, 328 pages, ISBN-13: 978-0415447348. Scrivener, K. L., Young, J. F.: Mechanisms of chemical degration of cement-based systems (proceed. of the materials research society¨s symposium on Mechanisms of chemical degradation of cement - based systems). Rushton, T.: Investigating Hazardous and deleterious building materials. - RICS Books, 2006, ISBN 978-1-84219-291-4, 219 p. Mehta, P. K., Monterio P, J, M.: Concrete - Microstructure, properties and materials. - 3 rd edition, mc graw - Hill, 2006, ISBN 0-07-146289-9, 659 p.

Recommended literature:

EMMONS, P. H. EMMONS, B. W. Concrete Repair And Maintenance Illustrated, RSMeans, 314 pages, ISBN-13: 978-0876292860 GRANTHAM, M. G. Concrete Repair: A Practical Guide, CRC Press, 328 pages, ISBN-13: 978-0415447348.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Diagnostika a hodnocení staveb dle doporučení ČSN ISO 13822. 2. Diagnostika staveb na geologicky nestabilním a poddolovaném území. 3. Údaje pro hodnocení existujících konstrukcí a staveb. 4. Diagnostika staveb hornického stavitelství. 5. Diagnostika staveb na geologicky nestabilním a poddolovaném území. 6. Metodika hodnocení staveb, řízení rizik. 7. Hodnocení na základě uspokojivé způsobilosti, historické stavby. 8. Diagnostika a hodnocení dřevěných konstrukcí a staveb. 9. Diagnostika bytových a občanských staveb. 10.Diagnostika průmyslových staveb. 11.Diagnostika dopravních staveb. 12.Hodnocení spolehlivosti nových konstrukcí. 13.Diagnostika historických staveb. 14.Shrnutí látky. Cvičení: 1. Zadání seminární práce, bezpečnostní školení pro práci v laboratoři. 2. Exkurze - laboratoř zkoušení materiálů FMMI VŠB – TU Ostrava. 3. Exkurze - Zatěžovací zkouška dálničního mostu. 4. Zatěžovací stend FAST - zatěžovací zkouška ocelového nosníku. 5. Odběr vzorků cihelného zdiva příprava a zkoušení vzorků, statistické hodnocení. Zadání programu č.1- hodnocení cihelného zdiva. 6. Exkurze - laboratoře AV ČR Ústav geonomy – analýza digitálního obrazu. 7. Odběr vzorků betonu a drátkobetonu,příprava a zkoušení vzorků, hodnocení výsledků. Zadání programu č.2. hodnocení pevnosti betonu v tlaku. 8. Exkurze do laboratoře. 9. Diagnostika vlhkosti staveb. 10.Diagnostika korozních procesů. 11.Ověřování účinnosti sanačních technologií. 12.Zvyšování únosnosti stávajících konstrukcí. 13.Diagnostika dopravních staveb – mosty, vozovky. 14.Obhajoba seminární práce. 15.Obhajoba seminární práce, zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2014/2015 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 20  0 3
                Written exam Written test 15  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 35  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T021) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T021) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T021) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.