223-0208/01 – Diagnostika staveb (DS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MEN23 doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.
ZID03 Ing. Libor Žídek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu bude prohloubit teoretické znalosti studentů v oblastech průzkumů staveb, užití diagnostických metod a hodnocení staveb. Studenti budou postupně seznamováni s problematikou vad a poruch, které lze u jednotlivých typů stavebních konstrukcí diagnostikovat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu bude prohloubit teoretické znalosti studentů v oblastech průzkumů staveb, užití diagnostických metod a hodnocení staveb. Studenti budou postupně seznamováni s problematikou vad a poruch, které lze u jednotlivých typů stavebních konstrukcí diagnostikovat. V první části výuky budou studenti seznámeni s vadami a poruchami stavebních konstrukcí. Další část bude věnována zkušebním metodám a metodickým postupům, které vedou k identifikaci příčin konkrétních vad nebo poruch. V rámci cvičení budou studenti provádět vybrané zkoušky, které se užívají při hodnocení stávajících konstrukcí a budou je vyhodnocovat v samostatných protokolech. Uceleným výstupem bude zpracování seminární práce zaměřené na zpracování stavebně technického průzkumu vybraného stavebního objektu.

Povinná literatura:

DROCHYTKA, R. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 265 s. ISBN 978-80-260-2210-7. SCHMID, P. Základy zkušebnictví. Vyd. 2., opr. Brno: CERM, 112 s. ISBN 80-214-2584-9. ANTON, O. Základy zkušebnictví: návody do cvičení. Brno: CERM, 61 s. ISBN 80-214-2079-0. CIKRLE, P., AMBROSOVÁ, V., HAVLÍKOVÁ, D. Zkoušení stavebních materiálů: laboratorní cvičení. 1. vyd. Brno: CERM, 80 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0641-0. EMMONS, P. H. Sanace a údržba betonu v ilustracích. 1. vyd. Brno: CERM, 334 s. ISBN 08-762-9286-4. MATOUŠEK, M. Atmosferická koroze betonu. Vyd. 1. Praha: IKAS, 171 s. ISBN 80-902-5580-9.

Doporučená literatura:

EMMONS, P. H. EMMONS, B. W. Concrete Repair And Maintenance Illustrated, RSMeans, 314 pages, ISBN-13: 978-0876292860 GRANTHAM, M. G. Concrete Repair: A Practical Guide, CRC Press, 328 pages, ISBN-13: 978-0415447348.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Diagnostika a hodnocení staveb dle doporučení ČSN ISO 13822. 2. Diagnostika staveb na geologicky nestabilním a poddolovaném území. 3. Údaje pro hodnocení existujících konstrukcí a staveb. 4. Diagnostika staveb hornického stavitelství. 5. Diagnostika staveb na geologicky nestabilním a poddolovaném území. 6. Metodika hodnocení staveb, řízení rizik. 7. Hodnocení na základě uspokojivé způsobilosti, historické stavby. 8. Diagnostika a hodnocení dřevěných konstrukcí a staveb. 9. Diagnostika bytových a občanských staveb. 10.Diagnostika průmyslových staveb. 11.Diagnostika dopravních staveb. 12.Hodnocení spolehlivosti nových konstrukcí. 13.Diagnostika historických staveb. 14.Shrnutí látky. Cvičení: 1. Zadání seminární práce, bezpečnostní školení pro práci v laboratoři. 2. Exkurze - laboratoř zkoušení materiálů FMMI VŠB – TU Ostrava. 3. Exkurze - Zatěžovací zkouška dálničního mostu. 4. Zatěžovací stend FAST - zatěžovací zkouška ocelového nosníku. 5. Odběr vzorků cihelného zdiva příprava a zkoušení vzorků, statistické hodnocení. Zadání programu č.1- hodnocení cihelného zdiva. 6. Exkurze - laboratoře AV ČR Ústav geonomy – analýza digitálního obrazu. 7. Odběr vzorků betonu a drátkobetonu,příprava a zkoušení vzorků, hodnocení výsledků. Zadání programu č.2. hodnocení pevnosti betonu v tlaku. 8. Exkurze do laboratoře. 9. Diagnostika vlhkosti staveb. 10.Diagnostika korozních procesů. 11.Ověřování účinnosti sanačních technologií. 12.Zvyšování únosnosti stávajících konstrukcí. 13.Diagnostika dopravních staveb – mosty, vozovky. 14.Obhajoba seminární práce. 15.Obhajoba seminární práce, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku