223-0208/02 – Diagnostika staveb (DS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Libor Žídek
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZID03 Ing. Libor Žídek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu bude prohloubit teoretické znalosti studentů v oblastech průzkumů staveb, užití diagnostických metod a hodnocení staveb. Studenti budou postupně seznamováni s problematikou vad a poruch, které lze u jednotlivých typů stavebních konstrukcí diagnostikovat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu bude prohloubit teoretické znalosti studentů v oblastech průzkumů staveb, užití diagnostických metod a hodnocení staveb. Studenti budou postupně seznamováni s problematikou vad a poruch, které lze u jednotlivých typů stavebních konstrukcí diagnostikovat. V první části výuky budou studenti seznámeni s vadami a poruchami stavebních konstrukcí. Další část bude věnována zkušebním metodám a metodickým postupům, které vedou k identifikaci příčin konkrétních vad nebo poruch. V rámci cvičení budou studenti provádět vybrané zkoušky, které se užívají při hodnocení stávajících konstrukcí a budou je vyhodnocovat v samostatných protokolech. Uceleným výstupem bude zpracování seminární práce zaměřené na zpracování stavebně technického průzkumu vybraného stavebního objektu.

Povinná literatura:

DROCHYTKA, R. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 265 s. ISBN 978-80-260-2210-7. SCHMID, P. Základy zkušebnictví. Vyd. 2., opr. Brno: CERM, 112 s. ISBN 80-214-2584-9. ANTON, O. Základy zkušebnictví: návody do cvičení. Brno: CERM, 61 s. ISBN 80-214-2079-0. CIKRLE, P., AMBROSOVÁ, V., HAVLÍKOVÁ, D. Zkoušení stavebních materiálů: laboratorní cvičení. 1. vyd. Brno: CERM, 80 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0641-0. EMMONS, P. H. Sanace a údržba betonu v ilustracích. 1. vyd. Brno: CERM, 334 s. ISBN 08-762-9286-4. MATOUŠEK, M. Atmosferická koroze betonu. Vyd. 1. Praha: IKAS, 171 s. ISBN 80-902-5580-9.

Doporučená literatura:

EMMONS, P. H. EMMONS, B. W. Concrete Repair And Maintenance Illustrated, RSMeans, 314 pages, ISBN-13: 978-0876292860 GRANTHAM, M. G. Concrete Repair: A Practical Guide, CRC Press, 328 pages, ISBN-13: 978-0415447348.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Posluchač v rámci samostatné seminární práce shromáždí údaje pro hodnocení vybrané stavby, provede předběžný průzkum stavby a návrh podrobného průzkumu. Seminární práci posluchač přednese a obhájí v závěru semestru. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Diagnostika a hodnocení staveb dle doporučení ČSN ISO 13822. 2. Diagnostika staveb na geologicky nestabilním a poddolovaném území. 3. Údaje pro hodnocení existujících konstrukcí a staveb. 4. Diagnostika staveb hornického stavitelství. 5. Diagnostika staveb na geologicky nestabilním a poddolovaném území. 6. Metodika hodnocení staveb, řízení rizik. 7. Hodnocení na základě uspokojivé způsobilosti, historické stavby. 8. Diagnostika a hodnocení dřevěných konstrukcí a staveb. 9. Diagnostika bytových a občanských staveb. 10.Diagnostika průmyslových staveb. 11.Diagnostika dopravních staveb. 12.Hodnocení spolehlivosti nových konstrukcí. 13.Diagnostika historických staveb. 14.Shrnutí látky. Cvičení: 1. Zadání seminární práce, bezpečnostní školení pro práci v laboratoři. 2. Exkurze - laboratoř zkoušení materiálů FMMI VŠB – TU Ostrava. 3. Exkurze - Zatěžovací zkouška dálničního mostu. 4. Zatěžovací stend FAST - zatěžovací zkouška ocelového nosníku. 5. Odběr vzorků cihelného zdiva příprava a zkoušení vzorků, statistické hodnocení. Zadání programu č.1- hodnocení cihelného zdiva. 6. Exkurze - laboratoře AV ČR Ústav geonomy – analýza digitálního obrazu. 7. Odběr vzorků betonu a drátkobetonu,příprava a zkoušení vzorků, hodnocení výsledků. Zadání programu č.2. hodnocení pevnosti betonu v tlaku. 8. Exkurze do laboratoře. 9. Diagnostika vlhkosti staveb. 10.Diagnostika korozních procesů. 11.Ověřování účinnosti sanačních technologií. 12.Zvyšování únosnosti stávajících konstrukcí. 13.Diagnostika dopravních staveb – mosty, vozovky. 14.Obhajoba seminární práce. 15.Obhajoba seminární práce, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2006/2007 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 letní