223-0208/04 – Diagnostika staveb (DS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MUR069 Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu bude prohloubit teoretické znalosti studentů v oblastech průzkumů staveb, užití diagnostických metod a hodnocení staveb. Studenti budou postupně seznamováni s problematikou vad a poruch, které lze u jednotlivých typů stavebních konstrukcí diagnostikovat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu bude prohloubit teoretické znalosti studentů v oblastech průzkumů staveb, užití diagnostických metod a hodnocení staveb. Studenti budou postupně seznamováni s problematikou vad a poruch, které lze u jednotlivých typů stavebních konstrukcí diagnostikovat. V první části výuky budou studenti seznámeni s vadami a poruchami stavebních konstrukcí. Další část bude věnována zkušebním metodám a metodickým postupům, které vedou k identifikaci příčin konkrétních vad nebo poruch. V rámci cvičení budou studenti provádět vybrané zkoušky, které se užívají při hodnocení stávajících konstrukcí a budou je vyhodnocovat v samostatných protokolech. Uceleným výstupem bude zpracování seminární práce zaměřené na zpracování stavebně technického průzkumu vybraného stavebního objektu.

Povinná literatura:

DROCHYTKA, R. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 265 s. ISBN 978-80-260-2210-7. SCHMID, P. Základy zkušebnictví. Vyd. 2., opr. Brno: CERM, 112 s. ISBN 80-214-2584-9. ANTON, O. Základy zkušebnictví: návody do cvičení. Brno: CERM, 61 s. ISBN 80-214-2079-0. CIKRLE, P., AMBROSOVÁ, V., HAVLÍKOVÁ, D. Zkoušení stavebních materiálů: laboratorní cvičení. 1. vyd. Brno: CERM, 80 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0641-0. EMMONS, P. H. Sanace a údržba betonu v ilustracích. 1. vyd. Brno: CERM, 334 s. ISBN 08-762-9286-4. MATOUŠEK, M. Atmosferická koroze betonu. Vyd. 1. Praha: IKAS, 171 s. ISBN 80-902-5580-9.

Doporučená literatura:

EMMONS, P. H. EMMONS, B. W. Concrete Repair And Maintenance Illustrated, RSMeans, 314 pages, ISBN-13: 978-0876292860 GRANTHAM, M. G. Concrete Repair: A Practical Guide, CRC Press, 328 pages, ISBN-13: 978-0415447348.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozdělení vad a poruch stavebních konstrukcí dle období jejich vzniku. 2. Zkušební metody I. 3. Zkušební metody II. 4. Rozdělení stavebně technických průzkumů. Metodika hodnocení staveb. 5. Hodnocení staveb podle doporučení ČSN ISO 13822. 6. Diagnostika betonových konstrukcí I. 7. Diagnostika betonových konstrukcí II. 8. Diagnostika zděných konstrukcí. 9. Diagnostika kovových konstrukcí. 10. Diagnostika dřevěných konstrukcí. 11. Hodnocení občanských a průmyslových staveb. 12. Hodnocení stávajících zateplovacích systémů. 13. Hodnocení dopravních staveb. 14. Hodnocení vodohospodářských staveb.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.