223-0211/01 – Demolice staveb a recyklace stavebního materiálu (DSRSM)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Lukš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUR08 Ing. Jan Hurta
LUK33 Ing. Jiří Lukš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je získání znalostí při odstraňování stavebních objektů pomocí nových metod s použitím strojních technologií a pomocí trhavin. Zhodnotit stav objektu, analyzovat vady konstrukcí a rozhodnout o způsobu demolice a následném využití stavebního odpadu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Studenti jsou seznamováni s metodikou stavebně technického průzkumu při hodnocení stavebních objektů zděných, železobetonových, ocelových a dřevěných. Cílem je seznámení studentů s degradačními vlivy působící na stavební materiály rozborem zkoušek a hodnocením stavu poškození stavebního objektu. Z hlediska odstranění stavebního objektu jsou rozpracovány metody bourání ruční a strojní technologie a technologie pomocí trhacích parcí. Bourání stavebních objektů navazuje na způsoby recyklace a opětovného využití stavebního materiálu.

Povinná literatura:

[1] J. Dostál - Stavební práce a destrukce - univerzita Pardubice 1994 [2] O. Mikalko, A. Mikš, P. Semerák, T. Klečka - fyzikální a mechanické zkoušení stavebních materiálů, ČVUT 1998 [3] S. Novák a kol. - Kontrola jakosti ve stavebnictví, ČVUT 1996 [4] D. Pame, F. Čermák - Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí, Edice stavby a rekonstrukce, ARCH Praha 1993

Doporučená literatura:

______________________________

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: [1] STP - stavebně technický průzkum. [2] Životnost stavebních objektů z hlediska stáří. [3] Životnost stavebních objektů zatížení. [4] Životnost stavebních objektů a působení vnějších vlivů. [5] Hodnocení zděných konstrukcí [6] Demolice a bourání zděných konstrukcí. [7] Strojní technologie a technologie trhacích prací u zděných konstrukcí. [8] Hodnocení betonových konstrukcí degradační vlivy působící na betonové konstrukce. [9] Demolice a bourání betonovách a železobetonových konstrukcí. [10]Demolice panelových staveb. [11]Hodnocení ocelových staveb, korozivní vlivy. [12]Demolice ocelových konstrukcí, mostů a věží. [13]Trhací a vrtací práce pro přípravu demolice odstřelem. [14]Recyklace stavebního odpadu. Cvičení: [1] Návrhy odstřelů stavebních konstrukcí na stavbách. [2] Návrhy odstřelů při těžbě nerostů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 15  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku