223-0211/02 – Demolice staveb a recyklace stavebního materiálu (DSRSM)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN159 doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
HUR08 Ing. Jan Hurta
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je získání znalostí při odstraňování stavebních objektů pomocí nových metod s použitím strojních technologií a pomocí trhavin. Zhodnotit stav objektu, analyzovat vady konstrukcí a rozhodnout o způsobu demolice a následném využití stavebního odpadu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Studenti jsou seznamováni s metodikou stavebně technického průzkumu při hodnocení stavebních objektů zděných, železobetonových, ocelových a dřevěných. Cílem je seznámení studentů s degradačními vlivy působící na stavební materiály rozborem zkoušek a hodnocením stavu poškození stavebního objektu. Z hlediska odstranění stavebního objektu jsou rozpracovány metody bourání ruční a strojní technologie a technologie pomocí trhacích parcí. Bourání stavebních objektů navazuje na způsoby recyklace a opětovného využití stavebního materiálu.

Povinná literatura:

[1] J. Dostál - Stavební práce a destrukce - univerzita Pardubice 1994 [2] O. Mikalko, A. Mikš, P. Semerák, T. Klečka - fyzikální a mechanické zkoušení stavebních materiálů, ČVUT 1998 [3] S. Novák a kol. - Kontrola jakosti ve stavebnictví, ČVUT 1996 [4] D. Pame, F. Čermák - Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí, Edice stavby a rekonstrukce, ARCH Praha 1993

Doporučená literatura:

______________________________

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

______________________________

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: [1] STP - stavebně technický průzkum. [2] Životnost stavebních objektů z hlediska stáří. [3] Životnost stavebních objektů zatížení. [4] Životnost stavebních objektů a působení vnějších vlivů. [5] Hodnocení zděných konstrukcí [6] Demolice a bourání zděných konstrukcí. [7] Strojní technologie a technologie trhacích prací u zděných konstrukcí. [8] Hodnocení betonových konstrukcí degradační vlivy působící na betonové konstrukce. [9] Demolice a bourání betonovách a železobetonových konstrukcí. [10]Demolice panelových staveb. [11]Hodnocení ocelových staveb, korozivní vlivy. [12]Demolice ocelových konstrukcí, mostů a věží. [13]Trhací a vrtací práce pro přípravu demolice odstřelem. [14]Recyklace stavebního odpadu. Cvičení: [1] Návrhy odstřelů stavebních konstrukcí na stavbách. [2] Návrhy odstřelů při těžbě nerostů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2008/2009 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 letní
2011/2012 letní