223-0301/01 – Diagnostika staveb (DS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity0
Garant předmětuIng. Eva DufkováGarant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUK33 Ing. Jiří Lukš, Ph.D.
MEN23 doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Návrh metodiky průzkumu staveb a hodnocení existujících betonových,zděných, dřevěných a ocelových konstrukcí. Návrh monitorování kritických funkčních dílů konstrukcí.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Cílem kurzu je prohloubit teoretické znalosti v oblastech metodiky průzkumu staveb, užití diagnostických metod a hodnocení staveb v provozu. Definice základních požadavků spolehlivosti na stavby včetně stanovení únosnosti, použitelnosti a trvanlivosti jednotlivých funkčních dílů stavby. Degradace a rizika staveb v provozu, modelování degradačních procesů a jejich využití při volbě metodiky průzkumu. Zásady užití diagnostických metod a jejich kombinací, stanovení nejistot měření a statistické hodnocení výsledků. Metody monitorování staveb s využitím digitálního snímkování. Součástí zkoušky je obhajoba výsledků stavebně technického průzkumu a hodnocení stavby dle odborného zaměření doktoranda.

Povinná literatura:

[1] P. Pytlík: Technologie betonu, VUT Brno 2000. [2] Rovnaníková P.:Stavební chemie, Akademické nakladatelství CERM, Brno,2005. [3] Schmidt P. a kol: Základy zkušebnictví, Ak. nakl. CERM, Brno, 2004. [4] Mencl V., Novák, J.: Řízení jakosti ve stavebnictví, ČKAIT, Praha 2002.

Doporučená literatura:

[1] P. Pytlík: Technologie betonu, VUT Brno 2000. [2] Rovnaníková P.:Stavební chemie, Akademické nakladatelství CERM, Brno,2005. [3] Schmidt P. a kol: Základy zkušebnictví, Ak. nakl. CERM, Brno, 2004. [4] Mencl V., Novák, J.: Řízení jakosti ve stavebnictví, ČKAIT, Praha 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Diagnostika a hodnocení staveb dle doporučení ČSN ISO 13822. 2. Diagnostika staveb na geologicky nestabilním a poddolovaném území. 3. Údaje pro hodnocení existujících konstrukcí a staveb. 4. Diagnostika staveb hornického stavitelství. 5. Diagnostika staveb na geologicky nestabilním a poddolovaném území. 6. Metodika hodnocení staveb, řízení rizik. 7. Hodnocení na základě uspokojivé způsobilosti, historické stavby. 8. Diagnostika a hodnocení dřevěných konstrukcí a staveb. 9. Diagnostika bytových a občanských staveb. 10.Diagnostika průmyslových staveb. 11.Diagnostika dopravních staveb. 12.Hodnocení spolehlivosti nových konstrukcí. 13.Diagnostika historických staveb. 14.Shrnutí látky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 65  0
        Zápočet Zápočet 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku