223-0301/02 – Diagnostika staveb (DS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity10
Garant předmětuIng. Eva DufkováGarant verze předmětuIng. Eva Dufková
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUF0021 Ing. Eva Dufková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Návrh metodiky průzkumu staveb a hodnocení existujících betonových,zděných, dřevěných a ocelových konstrukcí. Návrh monitorování kritických funkčních dílů konstrukcí.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Cílem kurzu je prohloubit teoretické znalosti v oblastech metodiky průzkumu staveb, užití diagnostických metod a hodnocení staveb v provozu. Definice základních požadavků spolehlivosti na stavby včetně stanovení únosnosti, použitelnosti a trvanlivosti jednotlivých funkčních dílů stavby. Degradace a rizika staveb v provozu, modelování degradačních procesů a jejich využití při volbě metodiky průzkumu. Zásady užití diagnostických metod a jejich kombinací, stanovení nejistot měření a statistické hodnocení výsledků. Metody monitorování staveb s využitím digitálního snímkování. Součástí zkoušky je obhajoba výsledků stavebně technického průzkumu a hodnocení stavby dle odborného zaměření doktoranda.

Povinná literatura:

[1] P. Pytlík: Technologie betonu, VUT Brno 2000. [2] Rovnaníková P.:Stavební chemie, Akademické nakladatelství CERM, Brno,2005. [3] Schmidt P. a kol: Základy zkušebnictví, Ak. nakl. CERM, Brno, 2004. [4] Mencl V., Novák, J.: Řízení jakosti ve stavebnictví, ČKAIT, Praha 2002.

Doporučená literatura:

[1] P. Pytlík: Technologie betonu, VUT Brno 2000. [2] Rovnaníková P.:Stavební chemie, Akademické nakladatelství CERM, Brno,2005. [3] Schmidt P. a kol: Základy zkušebnictví, Ak. nakl. CERM, Brno, 2004. [4] Mencl V., Novák, J.: Řízení jakosti ve stavebnictví, ČKAIT, Praha 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Diagnostika a hodnocení staveb dle doporučení ČSN ISO 13822. 2. Diagnostika staveb na geologicky nestabilním a poddolovaném území. 3. Údaje pro hodnocení existujících konstrukcí a staveb. 4. Diagnostika staveb hornického stavitelství. 5. Diagnostika staveb na geologicky nestabilním a poddolovaném území. 6. Metodika hodnocení staveb, řízení rizik. 7. Hodnocení na základě uspokojivé způsobilosti, historické stavby. 8. Diagnostika a hodnocení dřevěných konstrukcí a staveb. 9. Diagnostika bytových a občanských staveb. 10.Diagnostika průmyslových staveb. 11.Diagnostika dopravních staveb. 12.Hodnocení spolehlivosti nových konstrukcí. 13.Diagnostika historických staveb. 14.Shrnutí látky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku