223-0302/01 – Projektování dolů (PD)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIG20 prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zásadami projektování hlubinných dolů jak tak důlní části. Posluchači se musí seznámit s teoretickými zásadami projektování dolů, báňsko-technickými předpisy a související legislativou, a s metodami hodnocení efektivnosti projektů nových (i rekonstrukce starých) dolů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět projektování dolů dolů podává systémový přehled problematiky hodnocení ložisek užitkových surovin z hlediska požadavků projektování dolů a nastiňuje systém jejich otvírky, projektování základních parametrů projektovaných dolů a množství dopravy. Zabývá se také základkovým hospodářstvím a projektováním povrchu dolu. Mimořádná pozornost je věnována ekonomickým aspektům projektování dolů a hodnocení efektivnosti nových projektů a návratnosti investic a s tím související problematiky projektování organizace výstavby velkých stavebních investičních celků.

Povinná literatura:

[1] Šiška, J. a Cigánek, J.: Projektování dolů, SNTL Praha 1984.

Doporučená literatura:

[1] Cigánek, J.: Úvod do projektování dolů, ES VŠB

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace v průběhu semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvod do problematiky. 2. Geologický průzkum, hodnocení ložisek užitkových surovin. 3. Variabilní způsoby otvírky dolů. 4. Determinace základních parametrů dolů. 5. Projektování horizontální dopravy. 6. Projektování vertikální dopravy. 7. Projektování nároží. 8. Navrhování plnících stanic stupňů. 9. Projektování zásobníků. 10.Těžní věže. 11.Šachetní budovy. 12.Úpravny 13.Projektování základkového hospodářství. 14. Projektování povrchu dolů. 15.Zahlazení důsledků báňské činnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 65  0
        Zápočet Zápočet 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku