223-0302/02 – Projektování dolů (PD)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIG20 prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zásadami projektování hlubinných dolů jak tak důlní části. Posluchači se musí seznámit s teoretickými zásadami projektování dolů, báňsko-technickými předpisy a související legislativou, a s metodami hodnocení efektivnosti projektů nových (i rekonstrukce starých) dolů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět projektování dolů dolů podává systémový přehled problematiky hodnocení ložisek užitkových surovin z hlediska požadavků projektování dolů a nastiňuje systém jejich otvírky, projektování základních parametrů projektovaných dolů a množství dopravy. Zabývá se také základkovým hospodářstvím a projektováním povrchu dolu. Mimořádná pozornost je věnována ekonomickým aspektům projektování dolů a hodnocení efektivnosti nových projektů a návratnosti investic a s tím související problematiky projektování organizace výstavby velkých stavebních investičních celků.

Povinná literatura:

[1] Šiška, J. a Cigánek, J.: Projektování dolů, SNTL Praha 1984.

Doporučená literatura:

[1] Cigánek, J.: Úvod do projektování dolů, ES VŠB

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

----------------------------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvod do problematiky. 2. Geologický průzkum, hodnocení ložisek užitkových surovin. 3. Variabilní způsoby otvírky dolů. 4. Determinace základních parametrů dolů. 5. Projektování horizontální dopravy. 6. Projektování vertikální dopravy. 7. Projektování nároží. 8. Navrhování plnících stanic stupňů. 9. Projektování zásobníků. 10.Těžní věže. 11.Šachetní budovy. 12.Úpravny 13.Projektování základkového hospodářství. 14. Projektování povrchu dolů. 15.Zahlazení důsledků báňské činnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku