223-0304/02 – Důlní stavby (DS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIG20 prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se v rámci tohoto předmětu seznamují se zásadami navrhování důlních staveb na povrchu dolu i v podzemí. Seznamují se s celým rozsahem báňsko-stavebních prací , s normami a konstrukčními zásadami jejich navrhování. Cílem je výuky připravit studenty k samostatné projekční, tak i vlastní výstavbové činnosti v oboru důlních staveb.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Důlní stavby věnují pozornost navrhování podzemních i povrchových stavebních konstrukcí, které slouží potřebám exploatace užitkových surovin. Speciálně se jedná o projektování důlních děl v nárožívh dolů, vybavenosti jam a povrchových objektů.

Povinná literatura:

[1] Šiške, J. a Cigánek, J.: Základy projektování dolů, SNTL Praha 1985. [2] Moučka, J.: projektování báňských zařízení, DTČVTS, 1987.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

----------------------------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod, vymezení předmětu, cíle výuky, zásoby, projektování. 2. Objekty v náražích a náražištích hlubinných dolů. 3. Zásady projektování horizontální důlní dopravy. 4. Projektování staveb pro vertikální těžení. 5. Navrhování těžních věží. 6. Navrhování šachetních budov. 7. Projektování úpraven. 8. Odvalové hospodářství. 9. Projektování objektů na povrchu dolů. 10.Systémový návrh toku těžby na povrchu dolu. 11.Úvod do stavební likvidace dolů. 12.Zahlazení báňské činnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku