223-0306/02 – Stavební likvidace dolů (SLD)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIG20 prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s progresivními metodami stavební likvidace dolů a zahlazení báňské činnosti, se souvisejícími normami a báňskou legislativou. Zvláštní pozornost je věnována bezpečnosti stavební likvidace dolů, zejména při likvidaci plynujících dolů. Cílem předmětu je připravit posluchače na samostatnou projekční i realizační činnost v této oblasti hornického stavitelství.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá problematikou bezpečné stavební likvidace hlubinných dolů a hlavních důlních děl vycházejících na povrch, dále se souvisejícící legislativou a s problematikou zahlazení důsledků hornické činnosti.

Povinná literatura:

[1] Cigánek, J.: Stavební likvidace dolů: GAČR 2001. [2] Vyhláška ČBÚ 52/1997 Sb. v platném znění [3] Cigánek, J.: Program na projektování likvidace dolů. Ostrava 2009

Doporučená literatura:

dtto povinná literatura

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

----------------------------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky. 2. Legislativa ČR, EU a vybraných států s vyspělým hornictvím. 3. Zásypové materiály. 4. Navrhování hrázových objektů. 5. Projektování jámových zátek. 6. Technologie likvidace suchých jam. 7. Technologie likvidace zatopených jam. 8. Projektování deskových povalů. 9. Zvláštnosti likvidace plynujících dolů. 10.Zahlazení důsledku báňské činnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku