223-0308/01 – Pojivové systémy (PS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Petr Martinec, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Teorie pojivových systémů (vzdušná a hydraulická pojiva, geopolymery, chemická lepidla), jejich vlastnosti, výrobky, zkoušení a aplikace ve stavební výrobě.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na pojiva ve stavebnictví a to na pojivové systémy vzdušných, hydraulických, mechnických a chemických pojiv. Předmětem výkladu je: Hydratace. Suroviny, výroba a výrobky, zkoušení a používání stavebních pojiv (vápno, sádra a hořečnaté maltoviny). Druhy, příprava, vlastnosti a použití malt. Druhy cementů (silikátové a hlinitanové), suroviny, výroba, produlty a používání v technologii betonů. Koroze omítek a malt. Koroze betonu, druhy a možnosti sanace. Geopolymery a alkalicky aktivované pucolány. Suroviny, výroba a produkty, možnosti použití jako pojivových systémů.

Povinná literatura:

[1] Kužvart, J. 1986: Nerostné suroviny. Universita Karlova, Praha. [2] Dobrý,O.- Palek, L. 1988: Koroze betonu ve stavební praxi. SNTL Praha. [3] Hlaváč, J. 1981 Základy technologie silikátů. SNTL, Praha. [4] Harmáček, J. 1961: Stavební pojiva - výroba, druhy, vlastnosti a použití pojiv. SNTL, Praha. [5] Klečka, T. et al. 2003: Diagnostika vlhkého zdiva. WTA CZ, Praha. [6] Matoušek, M.- Drochytka, R. 1998: Atmosférická koroze betonů. IKAS, Praha. [7] Pytlík, P. 1997:Technologie betonu, VUT Brno. [8] Svoboda, L.1995: Základy stavební chemie. ČVUT, Praha. [9] Vavřín, F. Maltoviny, SNTL, Praha. [10]Konta, J. 1982: Keramické a sklářské suroviny. Univ. Karlova, Praha.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojem stavebního pojiva. Pojiva mechanická a chemická. Pojiva vzdušná a hydraulická. Pucolány přírodní a umělé. Historie používání stavebních pojiv. Technická mineralogie pojivových systémů. Rovnováhy v systémech. Kamenivo v pojivových systémech. Možnost reakce kameniva s pojivem. Recyklace odpadu z pojiv. Ekotechnické problémy. 2. Pojiva vzdušná. Suroviny, výroba a výrobky, zkoušení a používání stavebních pojiv (vápno, sádra a hořečnaté maltoviny). Druhy, příprava, vlastnosti a použití malt. Fyzikální vlastnosti vzdušných pojiv, vliv teploty a vlhkosti. Historické omítky a pojiva v architektuře. Moderní maltoviny. Koroze omítek a způsoby ochrany omítek proti korozi. 3. Pojiva hydraulická. Druhy cementů (silikátové a hlinitanové), suroviny, výroba, produkty a používání v technologii betonů.Hydraulická reakce a průvodní jevy. Trvanlivost betonu. Koroze betonu, druhy a možnosti sanace. Fyzikální vlastnosti pojiv s cementy, vliv teploty a vlhkosti. 4. Alkalicky aktivované pucolány - geopolymery. Geopolymery a alkalicky aktivované pucolány. Suroviny, výroba a produkty, možnosti použití jako pojivových systémů. 5. Polymerní pojiva a pojiva na bázi asfaltu nebo dehtu. Polymerní pojivové systémy (polymerbetony a polymermalty), suroviny, výrobky a použití. Koroze a poškození. Umělý kámen. Asfaltové (živičné) betony, suroviny asfalty a dehty, vlastnosti a použití. Korozní stavy a možnosti recyklací. 6. Zkušebnictví v oblasti pojiv. 7. Normy a doporučení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku