223-0308/01 – Binding Systems (PS)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Petr Martinec, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Theory of binding systems (gips, lime, cements, geopolymers and chemical adhesives), their properties, products, testing and application in building industry.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Předmět je zaměřen na pojiva ve stavebnictví a to na pojivové systémy vzdušných, hydraulických, mechnických a chemických pojiv. Předmětem výkladu je: Hydratace. Suroviny, výroba a výrobky, zkoušení a používání stavebních pojiv (vápno, sádra a hořečnaté maltoviny). Druhy, příprava, vlastnosti a použití malt. Druhy cementů (silikátové a hlinitanové), suroviny, výroba, produlty a používání v technologii betonů. Koroze omítek a malt. Koroze betonu, druhy a možnosti sanace. Geopolymery a alkalicky aktivované pucolány. Suroviny, výroba a produkty, možnosti použití jako pojivových systémů.

Compulsory literature:

[1] Kužvart, J. 1986: Nerostné suroviny. Universita Karlova, Praha. [2] Dobrý,O.- Palek, L. 1988: Koroze betonu ve stavební praxi. SNTL Praha. [3] Hlaváč, J. 1981 Základy technologie silikátů. SNTL, Praha. [4] Harmáček, J. 1961: Stavební pojiva - výroba, druhy, vlastnosti a použití pojiv. SNTL, Praha. [5] Klečka, T. et al. 2003: Diagnostika vlhkého zdiva. WTA CZ, Praha. [6] Matoušek, M.- Drochytka, R. 1998: Atmosférická koroze betonů. IKAS, Praha. [7] Pytlík, P. 1997:Technologie betonu, VUT Brno. [8] Svoboda, L.1995: Základy stavební chemie. ČVUT, Praha. [9] Vavřín, F. Maltoviny, SNTL, Praha. [10]Konta, J. 1982: Keramické a sklářské suroviny. Univ. Karlova, Praha.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Pojem stavebního pojiva. Pojiva mechanická a chemická. Pojiva vzdušná a hydraulická. Pucolány přírodní a umělé. Historie používání stavebních pojiv. Technická mineralogie pojivových systémů. Rovnováhy v systémech. Kamenivo v pojivových systémech. Možnost reakce kameniva s pojivem. Recyklace odpadu z pojiv. Ekotechnické problémy. 2. Pojiva vzdušná. Suroviny, výroba a výrobky, zkoušení a používání stavebních pojiv (vápno, sádra a hořečnaté maltoviny). Druhy, příprava, vlastnosti a použití malt. Fyzikální vlastnosti vzdušných pojiv, vliv teploty a vlhkosti. Historické omítky a pojiva v architektuře. Moderní maltoviny. Koroze omítek a způsoby ochrany omítek proti korozi. 3. Pojiva hydraulická. Druhy cementů (silikátové a hlinitanové), suroviny, výroba, produkty a používání v technologii betonů.Hydraulická reakce a průvodní jevy. Trvanlivost betonu. Koroze betonu, druhy a možnosti sanace. Fyzikální vlastnosti pojiv s cementy, vliv teploty a vlhkosti. 4. Alkalicky aktivované pucolány - geopolymery. Geopolymery a alkalicky aktivované pucolány. Suroviny, výroba a produkty, možnosti použití jako pojivových systémů. 5. Polymerní pojiva a pojiva na bázi asfaltu nebo dehtu. Polymerní pojivové systémy (polymerbetony a polymermalty), suroviny, výrobky a použití. Koroze a poškození. Umělý kámen. Asfaltové (živičné) betony, suroviny asfalty a dehty, vlastnosti a použití. Korozní stavy a možnosti recyklací. 6. Zkušebnictví v oblasti pojiv. 7. Normy a doporučení.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.